Thông báo lịch chấm ĐACS sinh viên ngành Mạng máy tính.
Thông báo lịch chấm ĐACS sinh viên ngành Mạng máy tính của Thầy Huỳnh Quốc Bảo, Hàn Minh Châu.
Sáng ngày 08/7/2020 tại phòng A04.31, các em làm ĐACS do các giảng viên Huỳnh Quốc Bảo, Hàn Minh Châu, hướng dẫn sẽ tập hợp từ 7h30 để chuẩn bị báo cáo.
Lưu ý:
  1. Chuẩn bị slide thuyết trình.
  2. Mỗi SV tạo 1 folder (Hoten-MSSV): Nộp đầy đủ source gồm file word, file thiết kế mô hình bằng Packet tracer hoặc bằng GNS3…vào link sau trước ngày 8/7/2020
https://drive.google.com/drive/folders/16ZvNwcu71c-3Bbn5hOMzIXG2zIsr6LuG?usp=sharing

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ GVHD để được hướng dẫn thêm
14584869