THÔNG BÁO "HỖ TRỢ GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP"
KHOA CNTT THÔNG BÁO KHẨN

???? Đối với Sinh viên ngành CNTT/ ATTT thuộc Khoa CNTT và Sinh viên ngành CNTT thuộc Viện Công nghệ Việt Nhật HUTECH có đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp tại học kỳ 2 năm học 2020-2021.
???? Đến nay (15/05) đã hết hạn tìm nợi thực tập, thời gian thực tập 08 tuần (17/05-11/07)
???? Để hỗ trợ lần cuối cho các bạn sinh viên chưa có nơi thực tập Văn phòng khoa thông báo:Mọi chi tiết liên hệ: Văn phòng Khoa CNTT HUTECH.
14591644