[THÔNG BÁO] V/v triển khai thực hiện Học phần Thực tập tốt nghiệp dành (Học kỳ 1 năm học 2021-2022)
THÔNG BÁO
V/v triển khai thực hiện Học phần Thực tập tốt nghiệp
dành cho sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin và Viện Công nghệ Việt Nhật
(Học kỳ 1 năm học 2021-2022)

     Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2021-2022, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp ngành CNTT/ATTT dành cho SV Khoa CNTT và Viện Công nghệ Việt Nhật. Khoa CNTT thông báo đến các sinh viên theo diện trên thực hiện kế hoạch thực tập như sau:
1. Đăng ký ứng tuyển và phỏng vấn thực tập:
Ghi chú: Sinh viên nên đăng ký ứng tuyển và tham dự phỏng vấn nhiều công ty để có cơ hội trúng tuyển cao nhất
3. Tra cứu thông tin Giảng viên theo dõi & đánh giá thực tập tốt nghiệp
Truy cập cổng quản lý thực tập e-learninge-graduate.hutech.edu.vn
4. Thực hiện các mẫu biểu trong quá trình thực tập tốt nghiệp
  • Giấy giới thiệu thực tập (nếu đơn vị thực tập có yêu cầu): Liên hệ Văn phòng Khoa CNTT để hướng dẫn thực hiện.
  • Phiếu báo cáo tiến độ thực tập với Giảng viên theo mẫu: 
https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau/14571557-phieu-theo-doi-thuc-tap-tot-nghiep
  • Mẫu Báo cáo thực tập tốt nghiệp: 
https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau/3381-bieu-mau-bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep


5. Tiến độ thực hiện thực tập tốt nghiệp:
  • Tham dự buổi họp trực tuyến gặp mặt giảng viên hướng dẫn để triển khai kế hoạch thực tập, vào lúc 18h30, ngày 07/09/2021, tại link: https://meet.google.com/xop-hbvp-ffg  (thông tin buổi họp đã được gửi qua email sinh viên) .
  • Tìm kiếm, ứng tuyển và ổn định đơn nơi thực tập Báo cáo thông tin đơn vị thực tập chính thức cho giảng viên, trước ngày 30/09/2021.
  • Thời gian Thực tập: Hoàn tất thực tập trước ngày 15/12/2021 (tối thiểu 8 tuần)
  • Thời gian chấm & công bố kết quả: 20/12/2021 – 26/12/2021
​​​6. Nếu SV chưa có GVHD: Sinh viên sau khi tra cứu trên E-Learning mà chưa thấy có GVHD thì vui lòng điền thông tin tại - https://bit.ly/HUTECH_HK1_Thuctap2021.
Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này.
 
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
Văn phòng Khoa CNTT trực tuyến:
https://meet.google.com/jcu-kfjj-pnr
Hoặc số hotline: 0969685815 (Thầy Nguyễn Thanh Đăng).
 
14594939