Thông tin Đăng ký học phần Quốc phòng và an ninh 3 và Giáo dục thể chất 1, 2, 3 đào tạo theo hình thức trực tuyến Học kỳ 1 đợt B năm học 2021-2022

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học phần Quốc phòng và an ninh 3 và Giáo dục thể chất 1, 2, 3 đào tạo theo hình thức trực tuyến Học kỳ 1 đợt B năm học 2021-2022

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được học các học phần Quốc phòng và an ninh 3 và Giáo dục thể chất 1, 2, 3 trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Nhà trường thông báo về việc đăng ký các học phần Quốc phòng và an ninh 3 và Giáo dục thể chất 1, 2, 3 đào tạo theo hình thức trực tuyến trong học kỳ 1 đợt B năm học 2021-2022 như sau:

1. Thời gian đăng ký học phần

Thời gian đăng ký: từ ngày 12/10/2021 đến hết ngày 24/10/2021. 
2. Cách thực hiện đăng ký học phần

Trường hợp đăng ký mới: sinh viên nộp đơn qua website: http://nopdon.daotao.hutech.edu.vn/kèm theo biên lai học phí.

Trường hợp chuyển từ nhóm học phần đã đăng ký sang nhóm học phần đào tạo theo hình thức trực tuyến: sinh viên download mẫu đơn “Biểu mẫu 01” (đính kèm theo thông báo), điền đầy đủ thông tin và gửi về địa chỉ: https://forms.gle/ry15UU55MUk9CL2J7

Trường hợp chuyển đổi học phần đã đăng ký (Bóng chuyền 3 hoặc Bóng rổ 3) sang học phần tự chọn mới đào tạo theo hình thức trực tuyến (Vovinam 3 hoặc Thể hình Thẩm mỹ 3): sinh viên download mẫu đơn “Biểu mẫu 02” (đính kèm theo thông báo), điền đầy đủ thông tin, đóng thêm phần học phí chênh lệch (nếu có) và gửi về địa chỉ: https://forms.gle/CZQx1hn4kerVbZuZ7

Phòng Đào tạo Khảo thí thông báo kết quả đăng ký học phần được mở (đào tạo theo hình thức trực tuyến) tại tài khoản cá nhân trên website http://daotao.hutech.edu.vnngày 27/10/2021.

Ngày 01/11/2021: sinh viên xem được thời khóa biểu (kèm link lớp học trực tuyếntrên portal sinhvien.hutech.edu.vn và trên ứng dụng e-HUTECH trong trường hợp lớp học phần được mở.

Trong thời gian đăng ký học phần, nếu sinh viên cần hỗ trợ vui lòng liên hệ phòng Đào tạo Khảo thí theo số điện thoại: (028) 710 566 86 hoặc chatbox tại địa chỉ: http://daotao.hutech.edu.vn/http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/
 

14597640