THÔNG BÁO HÌNH THỨC ĐỒ ÁN CÁC MÔN HỌC TẠI HK1B 21-22
Học kỳ 1B năm học 2021-2022 sẽ có các môn học sau sẽ thực hiện theo hình thức làm đồ án, sinh viên theo học các môn học kỳ vui lòng liên hệ theo thông tin liên lạc của giảng viên để trao đổi thực hiện theo yêu cầu của môn học:
1. COS126 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - thầy Trần Ngọc Dân - tndan.cntt@hutech.edu.vn
2. 
CMP1018 - An toàn máy chủ Windows - thầy Tống Thanh Văn - anhvanit@gmail.com

3. 412068 - CĐ1 Mạng máy tính - thầy Nguyễn Hoàng Nam - nh.nam@hutech.edu.vn
4. CMP191 - Quản trị mạng 
- thầy Nguyễn Hoàng Nam - nh.nam@hutech.edu.vn
5. 412053 - CĐ2 Mạng máy tính - thầy Nguyễn Hoàng Nam - nh.nam@hutech.edu.vn
Sinh viên liên hệ với giảng viên giảng dạy ngay trước ngày 22/11.

Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ:
Văn phòng khoa Công nghệ thông tin
(028) 71012388
 

 
14598345