THÔNG BÁO Về việc công bố lịch thi học kỳ 1B, lịch thi phụ học kỳ 1A năm học 2021-2022 và các lịch thi phụ trong năm học 2020-2021 đối với sinh viên ĐH, CĐ chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2

THÔNG BÁO

Về việc công bố lịch thi học kỳ 1B, lịch thi phụ học kỳ 1A năm học 2021-2022 và các lịch thi phụ trong năm học 2020-2021 đối với sinh viên ĐH, CĐ chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 

Sinh viên truy cập link hoặc file đính kèm để biết thêm chi tiết:

https://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/docalls/hutech-114302-tb_ve-viec-cong-bo-lich-thi-1b-nh-20212022-va-lich-thi-phu.pdf

14599025