ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH KHOÁ 2019

Sinh viên đăng ký và quyết định chọn 1 chuyên ngành duy nhất không thay đổi vì đây sẽ là dữ liệu chuyển vào hệ thống Đào tạo của Trường nên sinh viên suy nghĩ thật kỹ trước khi chốt đăng ký.

Các chuyên ngành gồm:

1. Công nghệ phần mềm

2. Hệ thống thông tin

3. Mạng máy tính và Truyền thông

4. An toàn thông tin

Thời gian đăng ký đến hết ngày 22/01/2022
Link đăng ký chuyên ngành: tinyurl.com/DKCN2019

Mọi chi tiết thắc mắc sinh viên liên hệ: 
Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 
Phòng E1-01.02 - cơ sở E trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH - KCNC Q.9, Tp. Thủ Đức
(028) 7101 2388 
hutech.edu.vn/khoacntt
facebook.com/ithutech

14599416