Thông báo thi tốt nghiệp - ngày 12/01/2014

Sinh viên đăng ký thi tốt nghiệp, nộp đơn tại VPK . Hạn chót sáng 27/12/2013

Hiện đang có lớp ôn tập : Môn kỹ thuật lập trình : tối thứ 2 & thứ 6, phòng A06.14 từ 18h00

                                   Môn mạng máy tính nâng cao :  tối thứ 4 - từ 18h00 & chiều chủ nhật từ 13h00, phòng A06.14

0


Banner Tư vấn trực tuyến