THÔNG BÁO CHUNG
Các lớp Hệ điều hành buổi tối thứ 3 và thứ 4 Các lớp Hệ điều hành buổi tối thứ 3 và thứ 4 do thầy Lê Mạnh Hải giảng dạy sẽ vẫn học trong ngày 2/8 và 3/8. Lê Mạnh Hải
Nghi học 10HTHM Mạng nâng cao LỚP 10HTHM MẠNG NÂNG CAO NGHỈ HỌC TỐI THỨ HAI NGÀY 01/08/2011 DO THẦY QUANG ĐI CÔNG TÁC. GV. NGUYỄN ĐỨC QUANG
Nghi học 08CTH Mạng không dây LỚP MẠNG KHÔNG DÂY 08CTH SÁNG THỨ HAI 01/08/2011 ĐƯỢC NGHỈ DO THẦY QUANG ĐI CÔNG TÁC. GV. NGUYỄN ĐỨC QUANG
HỌC BÙ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU LỚP HÈ BAN NGÀY Sáng thứ 7 ngày 30/07/2011 tại P406 Điện Biên Phủ
Lịch thi lần 2 - lớp tối - đợt 1 - học kỳ 2 - năm 2010 - 2011 Sinh viên học lại cùng các lớp thuộc khoa khác vô trang web phòng đào tạo xem lịch thi các khoa
CHIA NHÓM THỰC HÀNH MẠNG KHÔNG DÂY 08CTH Sinh viên theo dõi theo file dưới đây:
08CTH-LAB3-mạng không dây Gửi các bạn bài mẫu lab 3 chỉ để tham khảo. Chúc các bạn thuận lợi trong bài lab này Nguyễn Đức Quang
Danh sách sinh viên đăng ký thi tốt nghiệp đến ngày 26/07/11 Những sinh viên chưa có tên , sai sót gì thi liên hệ VPK để đang ký gấp. Ngày thi tốt nghiệp chính trị : 11/09/11 Ngày thi tốt nghiệp chuyên môn : 21/08/11 : thi cơ sở...
thông báo nghỉ học - lớp ôn tập cấu trúc dữ liệu - 26/07/11 Vì Thầy Long bận tối nay, sinh viên nghỉ, thầy sẽ dạy bù sau