THÔNG BÁO CHUNG
Danh sách đăng ký thi tốt nghiệp - ngày 21 & 28/08/11 Môn thi tốt nghiệp chính trị vẫn đăng ký đến ngày 15/08/11
Nghỉ học Mạng căn bản 08VTH Tối nay 02/08/2011 lớp 08VTH được nghỉ học môn mạng căn bản do thầy Quang bận việc. Nguyễn Đức Quang.
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HK1/2011-2012 LỚP BAN NGÀY Thời hạn đăng ký môn học tự chọn và đăng ký học lại a)  Đăng ký môn tự chọn chính khóa và đăng ký học lại chung với  các Khóa 2008, 2009, 2010   Thời hạn đăng ký môn học chính thức qua mạng: Từ ngày  01/08/2011 ...
Danh sách đăng ký thi tốt nghiệp - đăng ký đến 01/08/11 Sinh viên không có tên liên hệ gấp VPK vì đã hết hạn
Các lớp Hệ điều hành buổi tối thứ 3 và thứ 4 Các lớp Hệ điều hành buổi tối thứ 3 và thứ 4 do thầy Lê Mạnh Hải giảng dạy sẽ vẫn học trong ngày 2/8 và 3/8. Lê Mạnh Hải
Nghi học 10HTHM Mạng nâng cao LỚP 10HTHM MẠNG NÂNG CAO NGHỈ HỌC TỐI THỨ HAI NGÀY 01/08/2011 DO THẦY QUANG ĐI CÔNG TÁC. GV. NGUYỄN ĐỨC QUANG
Nghi học 08CTH Mạng không dây LỚP MẠNG KHÔNG DÂY 08CTH SÁNG THỨ HAI 01/08/2011 ĐƯỢC NGHỈ DO THẦY QUANG ĐI CÔNG TÁC. GV. NGUYỄN ĐỨC QUANG
HỌC BÙ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU LỚP HÈ BAN NGÀY Sáng thứ 7 ngày 30/07/2011 tại P406 Điện Biên Phủ
Lịch thi lần 2 - lớp tối - đợt 1 - học kỳ 2 - năm 2010 - 2011 Sinh viên học lại cùng các lớp thuộc khoa khác vô trang web phòng đào tạo xem lịch thi các khoa