THÔNG BÁO CHUNG
Thông báo thay đổi thời gian nộp đơn đăng ký đồ án cơ sở/ chuyên ngành/ tổng hợp [THAY ĐỔI THỜI GIAN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP] Vì một số lý do khách quan nay Văn phòng khoa Công nghệ thông tin thông báo đến sinh viên đang thực hiện đồ án sẽ nộp đơn đăng ký đồ án cơ...
HUTECH tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy Học kỳ 1B năm học 2019 - 2020 Sinh viên vào link sau để thực hiện khảo sát về hoạt động giảng dạy học kì 1B năm học 2019-2020...
Lịch chấm đồ án cơ sở/chuyên ngành của Thầy Nguyễn Hà Giang Sinh viên thực hiện đồ án chuyên ngành/ cơ sở do thầy Nguyễn Hà Giang hướng dẫn tham gia báo cáo đồ án với nội dung sau: Thời gian: 08h00 ngày 19 tháng 12 năm 2019 (thứ 5) Địa điểm: Phòng...
Lịch chấm đồ án chuyên ngành/ cơ sở của GVHD (Nguyễn Thanh Tùng - Nguyễn Mạnh Hùng) Sinh viên thực hiện đồ án chuyên ngành/ cơ sở do thầy Nguyễn Thanh Tùng và thầy Nguyễn Mạnh Hùng hướng dẫn tham gia báo cáo đồ án với nội dung sau: Thời gian: 7:30 ngày 21 tháng 12 năm 2019 (thứ 7) Địa...
Lịch chấm đồ án chuyên ngành/ cơ sở của GVHD (Nguyễn Hoàng Tiến - Bùi Mạnh Toàn) Sinh viên thực hiện đồ án chuyên ngành/ cơ sở do thầy Nguyễn Hoàng Tiến và thầy Bùi Mạnh Toàn hướng dẫn tham gia báo cáo đồ án với nội dung sau: Thời gian: 13:30 ngày 19 tháng 12 năm 2019 (thứ 5) Địa điểm: Phòng...
TB v/v đăng ký tham gia hội thi Tìm kiếm tài năng CNTT lần 3 năm 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO V/v đăng ký tham gia hội thi "Tìm kiếm tài năng CNTT lần 3 năm 2019"   HUTECH IT Got Talent là hội thi học thuật lớn nhất năm được...
TB V/v Nộp Báo cáo & chấm điểm Đồ án Chuyên ngành/Cơ sở HK1 năm học 2019-2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v Nộp Báo cáo & chấm điểm Đồ án Chuyên ngành/ Cơ sở học kỳ 1 năm học 2019-2020   Căn cứ kế hoạch triển khai...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 07/12/2019 Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên tốt nghiệp về lễ bế...
Thông báo v/v về việc bồ sung hồ sơ trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 08,09,10/2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2019...
HỌP BAN CÁN SỰ LỚP TOÀN KHOA THÁNG 11/2019 HỌP BAN CÁN SỰ LỚP TOÀN KHOA THÁNG 11/2019 Nhằm tổ chức sơ kết các hoạt động học kỳ 1A đồng thời thông tin các hoạt động quan trọng trong học kỳ 1B. BCN Khoa CNTT thông báo triệu tập ban cán sự, ban chấp hành chi...