THÔNG BÁO CHUNG
THÔNG BÁO Về việc công bố lịch thi học kỳ 1B, lịch thi phụ học kỳ 1A năm học 2021-2022 và các lịch thi phụ trong năm học 2020-2021 đối với sinh viên ĐH, CĐ chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2 THÔNG BÁO Về việc công bố lịch thi học kỳ 1B, lịch thi phụ học kỳ 1A năm học 2021-2022 và các lịch thi phụ trong năm học 2020-2021 đối...
Thông báo lịch chấm Đồ án SV ngành Mạng máy tính - Truyền thông Thông báo lịch chấm Đồ án SV ngành Mạng máy tính - Truyền thông trong 2 buổi như sau: HD1: Chiều thứ 6 13h ngày 17/12     - Thầy Nguyễn Lê Văn     - Thầy Nguyễn Hoàng Nam   ...
[THÔNG BÁO] ĐĂNG KÝ MỞ LỚP THEO YÊU CẦU HỌC KỲ 2 2021-2022 Sinh viên thực hiện đăng ký mở lớp theo yêu cầu (đối với những môn học không có trong danh sách mở lớp trên website phòng Đào tạo) vào học kỳ 2 năm học 2021-2022 tại form biểu...
[THÔNG BÁO] ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 2018 Sinh viên đạt điều kiện điểm trung bình tích luỹ >=3.2 và tổng tín chỉ tích luỹ >=100 tín chỉ có thể lựa chọn đăng ký thực hiện đồ án tốt nghiệp thay cho 04 học phần chuyên ngành. Thời gian chốt danh sách đăng...
THÔNG BÁO HÌNH THỨC ĐỒ ÁN CÁC MÔN HỌC TẠI HK1B 21-22 Học kỳ 1B năm học 2021-2022 sẽ có các môn học sau sẽ thực hiện theo hình thức làm đồ án, sinh viên theo học các môn học kỳ vui lòng liên hệ theo thông tin liên lạc của giảng viên để trao đổi thực hiện theo yêu cầu của...
TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP THÁNG 11 NĂM 2021 THÔNG BÁO Về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2021 Trong thời gian vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức Lễ tốt nghiệp...
Thông tin Đăng ký học phần Quốc phòng và an ninh 3 và Giáo dục thể chất 1, 2, 3 đào tạo theo hình thức trực tuyến Học kỳ 1 đợt B năm học 2021-2022 THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần Quốc phòng và an ninh 3 và Giáo dục thể chất 1, 2, 3 đào tạo theo hình thức trực tuyến Học kỳ 1 đợt B năm học 2021-2022 Nhằm tạo điều kiện cho sinh...
CHƯƠNG TRÌNH CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 2021 (Nhập học đợt 04/10/2021) CHƯƠNG TRÌNH CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 2021 (Nhập học đợt 04/10/2021)          Chào mừng các bạn tân sinh viên khoá 2021 - khoa Công nghệ Thông tin...
THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP/ JAVA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022 Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2021-2022, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Đồ án tổng hợp ngành, Đồ án chuyên ngành, Đồ án cơ sở. Nay khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các...
[THÔNG BÁO] V/v triển khai thực hiện Học phần Thực tập tốt nghiệp dành (Học kỳ 1 năm học 2021-2022) THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Học phần Thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin và Viện Công nghệ Việt Nhật (Học kỳ 1 năm học 2021-2022)      Thực hiện kế...