THÔNG BÁO CHUNG
CHƯƠNG TRÌNH CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 2021 CHƯƠNG TRÌNH CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 2021          Chào mừng các bạn tân sinh viên khoá 2021 - khoa Công nghệ Thông tin HUTECH!      ...
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH, JAVA VÀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ HÈ 2020 - 2021 THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Đồ án Chuyên ngành, Đồ án Java và Thực tập tốt nghiệp   dành cho sinh viên Khoa CNTT, Viện CN Việt Nhật (ngành CNTT)  có đăng ký học phần trong học kỳ hè năm...
THÔNG BÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021 THÔNG BÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021   Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên kế hoạch thực tập tốt nghiệp có một số thay đổi. Nay Khoa Công nghệ...
THÔNG BÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP/CHUYÊN NGÀNH/CƠ SỞ HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021 THÔNG BÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP/CHUYÊN NGÀNH/CƠ SỞ HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021   Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên kế hoạch đồ án có một số thay đổi. Nay Khoa Công nghệ...
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP VÀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2 20-21 Do tình hình dịch Covid19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua, Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin thông báo đến sinh viên thực hiện đồ án cơ sở/ chuyên ngành/ tổng hợp và thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm...
THÔNG BÁO "HỖ TRỢ GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP" KHOA CNTT THÔNG BÁO KHẨN  Đối với Sinh viên ngành CNTT/ ATTT thuộc Khoa CNTT và Sinh viên ngành CNTT thuộc Viện Công nghệ Việt Nhật HUTECH có đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp tại học kỳ 2 năm học...
Thông báo chấm đồ án 1 đối với sinh viên đang thực hiện từ 2 đồ án NH 2020 - 2021 Thông báo chấm đồ án 1 đối với sinh viên đang thực hiện từ 2 đồ án NH 2020 - 2021 Thời gian: 08:00, Ngày 15/05/2021 Địa điểm: Online, sinh viên liên hệ GVHD để lấy link phòng họp tham gia Chuẩn bị: Laptop,...
Thông báo V/v tham dự hội thảo Định hướng nghề IT & Kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v tham dự hội thảo Định hướng nghề IT & Kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng      HUTECH IT OPEN DAY...
ĐĂNG KÝ THAM GIA LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 03/04/2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 03/04/2021 Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên tốt nghiệp về lễ bế...
Triển khai thực hiện Đồ án tổng hợp ngành, Đồ án chuyên ngành, Đồ án cơ sở học kỳ 2 năm học 2020-2021 THÔNG BÁO V/v Triển khai thực hiện Đồ án tổng hợp ngành,  Đồ án chuyên ngành, Đồ án cơ sở học kỳ 2 năm học 2020-2021   Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2020-2021. Căn cứ vào danh sách...