THÔNG BÁO CHUNG
Thông báo những lớp sẽ mở vào buổi tối trong hk2 - 2019-2020 Sinh viên coi file đính kèm. Ngoài những môn trên, SV có nhu cầu mở thêm môn liên hệ gấp VPK 028.35120791 để đăng ký. Những lớp có số lượng sinh viên đăng ký đủ sẽ được mở.
Thông báo những lớp sẽ mở vào buổi tối trong hk2 - 2019-2020 Sinh viên coi file đính kèm. Ngoài những môn trên, SV có nhu cầu mở thêm môn liên hệ gấp VPK 028.35120791 để đăng ký. Những lớp có số lượng sinh viên đăng ký đủ sẽ được mở.
Hội nghị “Tổng kết, tuyên dương phong trào SV5T, NCKH, LHTT năm học 2018-2019 và phát động phong trào thi đua sinh viên năm học 2019-2020" TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v họp mặt Tổng kết và phát động phong trào sinh viên năm học 2019-2020    Nhằm tổng kết các hoạt động phong trào sinh...
THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHUYÊN NGÀNH SANG HTTT, ATTT Do số lượng sinh viên của chuyên ngành Hệ thống thông tin (HTTT) và An toàn thông tin (ATTT) đăng ký chưa nhiều nên Nhà trường cho phép sinh viên thay đổi nguyện vọng từ chuyên ngành Công nghệ phần mềm (CNPM) sang 2...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tp.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2019 THÔNG BÁO  V/v đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm học 2019-2020   Trong những năm gần đây, phong trào...
Họp mặt sinh viên có kết quả học tập chưa tốt trong HK2 năm học 2018 - 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2019...
Họp mặt và phân công đồ án chuyên ngành - GV Nguyễn Hoàng Tiến Họp mặt sinh viên thực hiện đồ án chuyên ngành do GV Nguyễn Hoàng Tiến hướng dẫn: Thời gian: 09g00 ngày 18 tháng 09 năm 2019 Địa điểm: Văn phòng khoa CNTT cơ sở E (E1.01.07) Nội dung: Trao đổi các vấn đề về đề tài...
TB V/v triển khai thực hiện ĐACS, ĐACN dành cho sinh viên Khoa CNTT, có đăng ký học phần trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2019...
THÔNG BÁO HỌP MẶT - TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN JAVA Tất cả sinh viên làm đồ án Java sẽ được Thầy Dương Thành Phết hướng dẫn) Thời gian: 13h30, thứ 7, ngày 14/09/2019 Địa điểm: A06.10 Nội dung: Trao đổi định hướng đề tài. Giới thiệu 1 số đề tài cho...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP THÁNG 09/2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 07/09/2019 Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên tốt nghiệp về lễ bế...