Điểm đồ án tốt nghiệp lớp 10DTHK TT MSSV Họ và tên SV Lớp Điểm GVHD Điểm GV chấm 1 Điểm GV chấm 2 Điểm trung bình Bằng số Bằng chữ 1 1051020023 Trương Đình Nguyện 10DTHK 10 10 10 10.0 Mười điểm chẳn 2...
Điểm đồ án tốt nghiệp lớp 10DTHM TT MSSV Họ và tên SV Lớp Điểm GVHD Điểm GV chấm 1 Điểm GV chấm 2 Điểm trung bình Bằng số Bằng chữ 1 1051020029 Nguyễn Minh Tân 10DTHM 10 9 9 9.3 Chín điểm ba 2 1051020051...
Điểm đồ án tốt nghiệp lớp 10DTHH TT MSSV Họ và tên SV Lớp Điểm GVHD Điểm GV chấm 1 Điểm GV chấm 2 Điểm trung bình Bằng số Bằng chữ 1 1051020103 Trương Lê Hưng 10DTHH 9 9 8 8.7 Tám điểm bảy 2 1051020127...
Điểm đồ án tốt nghiệp lớp 10DTHC TT MSSV Họ và tên SV Lớp Điểm GVHD Điểm GV chấm 1 Điểm GV chấm 2 Điểm trung bình Bằng số Bằng chữ 1 951020122 Trương Đăng Khoa 09DTHC 9 9 9 9.0 Chín điểm chẳn 2 0951020012...
Thông báo DS GV phản biện đồ án TN khóa 2010 chính qui Sinh viên theo dõi theo danh sách và liên hệ với giáo viên để được phản biện. Từ ngày thông báo đến hết ngày 01/08/2014 sinh viên phải hoàn thành thủ tục và nộp bảng điển về VP.khoa. Mọi chậm trể về sau khoa sẽ không...
Lich báo cáo môn Công nghệ phần mềm lớp 11DTH Các lớp 11DTH báo cáo đồ án môn học Công nghệ phần mềm vào ca 1,2 Thứ 5 ngày 05/06/2014 tại phòng U02.07.  
Thông báo hạ điểm chuẩn làm Đồ án TN cho sinh viên ĐHCQ K2010 Sinh viên có điểm tích lũy từ 2.6 trở lên được nhận đề tài làm đồ án tốt nghiệp. Từ ngày thông báo đến hết ngày 24/02/2014 sinh viên phải nộp phiếu đăng ký đề tài về Vp.khoa. Hết thời hạn trên sinh viên nào không nộp...
Thông báo đăng ký làm Đồ án tốt nghiệp, lớp 10DTH Dưới đây là bảng kiểm trung bình học tập toàn khóa và những môn học còn nợ của sinh viên các lớp 10DTH. Những sinh viên có điểm trung bình từ 2.8 được làm đồ án tốt và thực hiện theo trình tự : Liên hệ giáo viên...
Lịch học bù 10DTHC Lớp 10DTHC học bù môn Phát triển phần mềm nguồn mở vào ca 1 ngày 19 tháng 11 năm 2013 tại U02.06
Thông báo lịch học bù các lớp 11DTH Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến sinh viên các lớp 11DTH lịch học bù tuần 12 như sau: - 11DTH2-3 học môn Lập trình Windows vào ca3 thứ 3 ngày 26/11/2013 tại phòng A06.11 - 11DTH1 học môn Lập trình Windows vào...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC