Danh sách đăng ký đề tài môn CNPM - 12HTHM1 Sinh viên xem danh sách đăng ký và thứ tự báo cáo trong file đính kèm. Thời gian bắt đầu báo cáo theo như thông báo tại lớp. Mọi sai sót trong danh sách, sinh viên vui lòng liên hệ với lớp trưởng.
Danh sách đăng ký đề tài môn CNPM - 12HTHH1, 12HTHC1 Sinh viên xem danh sách đăng ký và thứ tự báo cáo trong file đính kèm. Thời gian bắt đầu báo cáo theo như thông báo tại lớp. Mọi sai sót trong danh sách, sinh viên vui lòng liên hệ với lớp trưởng lớp 12HTHH1.
DANH SÁCH SV LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP 10HTH - ĐỢT 1 CÒN 1 SỐ SINH VIÊN THI LẠI CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM & QUẢN TRỊ DỰ ÁN CHƯA CÓ KẾT QUẢ
Học môn thay thế tốt nghiệp - lớp 10HTHM1,C1, H1 Hôm nay bắt đầu học môn thay thế tốt nghiệp Những bạn không đủ điều kiện làm luận văn ( điểm trung bình tích lũy từ 2,8 trở lên, không nợ môn nào ), hoặc đủ điều kiện nhưng không muốn làm luận văn sẽ học những môn...
Danh sách đăng ký làm luận văn 09HTH Nếu có sai sót hoặc cần chỉnh sửa, sinh viên liên hệ cô Thủy gấp vì những người có tên trong danh sách này sẽ không  có tên trong danh sách thi tốt nghiệp ngày 21 & 28/08/11
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC