SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
DSSV tốt nghiệp đợt xét tháng 3/2016_Chính thức (Chính quy+Liên thông) Sinh viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Văn phòng Khoa từ ngày 28/03/2016
DSSV dự kiến xét tốt nghiệp - Tháng 06/2015 SV CÓ THẮC MẮC LIÊN HỆ PĐT TỪ NGÀY 08/06/2015 ĐẾN NGÀY 13/06/2015 SV MUỐN HOÃN XÉT TN ĐỂ TĂNG ĐIỂM TÍCH LŨY LÀM ĐƠN XIN HOÃN TN GỬI PĐT
Thông báo danh sách làm đồ án TN các lớp 10DTH Dưới đây là danh sách sinh viên làm đồ án tốt nghiệp, trong danh sách này có những sinh viên đủ điều kiện làm nhưng không đăng ký khoa sẽ chuyển sang học các học phần thay thế. Có hai trường hợp đăng ký làm nhưng...
Thông báo thời gian nộp đồ án TN, 09DTH - Ngày nộp: 18/07/201213. - Số lượng đồ án: 3 cuốn (2 cho giáo viên phản biện, 01 lưu tại khoa) sinh viên làm bìa đóng cuốn theo đúng biễu mẩu qui định trên trang web của khoa. - Các loại giấy tờ cần thiết khi nộp:...