HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN
Lấy ý kiến đóng góp của sinh viên, phụ huynh Để tạo cầu nối giữa phụ huynh - sinh viên với Khoa và nhà trường, mọi phụ huynh, sinh viên có nhu cầu muốn trao đổi các vấn đề về tình hình học tập, giảng dạy, chương trình đào tạo và hoạt động của Khoa..., vui lòng...
Diễn Biến Vòng Loại Khoá 11 Buổi khai mạc và ngày thi đấu vòng loại các đội khoá 11 đã được tổ chức và diễn ra thành công tốt đẹp. Năm nay theo sự chỉ đạo của các thầy cô trong khoa, các câu hỏi không chỉ đơn thuần lĩnh vực IT, mà còn được mở...