Sinh Viên Khoa Công Nghệ Thông Tin Tham Gia Khóa Học Agile & Scrum
Ngày 18 và 25 vừa qua, sinh viên khoa Công nghệ Thông tin đã tham gia khóa học Agile & Scrum. Được biết Agile & Scrum là khóa học diễn ra thường niên do công ty DEK Technologies tài trợ dành cho khoa Công nghệ Thông tin.
Đại diện công ty DEK Technologies đến tham gia và hướng dẫn tại buổi học có chị Lê Nguyễn Như Khuyên – Chuyên viên nhân sự và anh Lê Văn Thống – Agile Coach.
    

Tại buổi học, anh Lê Văn Thống - Scrum Master đã giới thiệu về Agile & Scrum, Mô hình phát triển phần mềm truyền thống, Mô hình phát triển kiểu tăng trưởng lặp, Thực trạng của Agile – Scrum năm 2020, Tổng quan về khung làm việc Scrum. Sau mỗi chủ đề anh Lê Văn Thống đều có tạo câu hỏi trên ứng dụng Kahoot nhằm giúp các bạn sinh viên nắm rõ thêm về những kiến thức vừa được chia sẻ và thêm phần sôi động cho buổi học.

    

   

   
Anh Lê Văn Thống chia sẻ những kiến thức về Agile & Scrum
Gần cuối buổi học, anh Lê Văn Thống có dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của các bạn sinh viên khoa Công nghệ Thông tin.

Anh Lê Văn Thống giải đáp những thắc mắc của các bạn sinh viên
Sau khi hoàn thành khóa học, các bạn sinh viên khoa Công nghệ Thông tin sinh viên được tiếp cận mô hình phát triển phần mềm Agile, được hành trang thêm những kiến thức mới về phương pháp quản lý dự án phần mềm. Vào ngày 26 các bạn học viên sẽ tiến hành làm bài kiểm tra để được nhận Chứng nhận tham dự khóa học do công ty DEK cấp.
14598965