SINH VIÊN - THÔNG BÁO

Thông Báo V/v đăng ký mở lớp theo yêu cầu HK1 năm 2017-2018

Sinh viên đăng ký mở lớp theo yêu cầu (khi môn đó không có trên hệ thống đăng ký qua mạng) bằng cách tải mẫu danh sách đính kèm điền đầy đủ thông tin và nộp về văn phòng khoa: Thời gian: Từ 20/7/2017 đến hết...

TB nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp - Lớp 15HDC02 + 16HDC01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ THÔNG BÁO (V/V: Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp lớp 15HDC02+16HDC01) 1. Lịch nôp báo cáo thực tập tốt nghiệp   - GVHD : NGuyễn Thanh Phương - SV...

TB kế hoạch nộp đồ án tốt nghiệp K2013 (13.07.17)

THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP 13DDC + 13DTD + 13DCK + 13DCT + 13DDT HK2 năm học 2016-2017   Kế hoạch nộp bảng điểm (đối với SV còn nợ môn học với số tín chỉ >=10) – File đính kèm...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC - HK3 NĂM HỌC 2016-2017 (UPDATE)

THÔNG BÁO - ​KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC - HK3 NĂM HỌC 2016-2017 (UPDATE NGÀY 11/7/2017)   Sinh viên xem danh sách tại file đính kèm Thời gian làm đồ án: Từ 10/7/2017 đến 27/8/2017 Thời gian...

TB nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp - Khóa 2013 đại học chính quy-UPDATE 05.07

THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - SINH VIÊN GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐÚNG GIỜ QUY ĐỊNH - SINH VIÊN THƯỜNG XUYÊN THEO DÕI THÔNG BÁO (VÌ HIỆN MỐT SỐ PHÒNG CHƯA CÓ, KHOA SẼ UPDATE SAU) GHI CHÚ: TRƯỜNG...

TB về đồ án tốt nghiệp Khóa 2013 đại học chính quý - 05.07.17

THÔNG BÁO (V/V; Nộp phiếu giao nhiệm vụ và phiếu theo dõi tiến độ thực hiện đồ án TN) Hiện nay, Khoa Cơ-Điện-Điện tử có up file danh sách thực hiện đồ án tốt nghiệp khóa 2013 đại học chính quy Sinh viên kiểm...

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Khóa 14 cao đẳng chính quy - HK2 năm 16:17

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 14 CAO ĐẲNG – HK2 NĂM HỌC 2016:2017   Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Thời gian thực tập tại công ty: Từ ngày 10/07/17 đến 27/08/17 Thời gian hoàn thiện báo cáo...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN   KHAI GIẢNG : Tháng 7/2017 (dự kiến )   Đối Tượng Tuyển Chọn: Sinh viên Trường ĐH HUTECH đã hoặc sắp tốt nghiệp các ngành của khoa Cơ - Điện -...

Banner Tư vấn trực tuyến