“Cánh tay Robot SCARA” của sinh viên HUTECH được tuyên dương tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốcBanner Tư vấn trực tuyến