Sẽ “Khơi nguồn ý tưởng khởi nghiệp cho sinh viên công nghệ” vào 23/12 tớiBanner Tư vấn trực tuyến