Chương trình đào tạo Dược sĩ Đại học
Chương trình đào tạo Dược sĩ Đại học gồm 190 tín chỉ tích luỹ và 15 tín chỉ không tích lũy giảng dạy bằng tiếng Việt, cân đối giữa học tập lý thuyết và học tập thực hành đảm bảo, tăng cường học tập thực tế sẽ giúp Sinh viên Dược HUTECH thích nghi đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng ngay khi tốt nghiệp. Sinh viên có thể lựa chọn học lớp tăng cường tiếng Anh với một số môn Chuyên ngành Dược được giảng dạy bằng Tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu làm việc nghiên cứu bằng tiếng Anh.
 

Chương trình đào tạo Dược sĩ Đại học gồm 190 tín chỉ

 
Từ Học kỳ 9, sinh viên chọn định hướng chuyên ngành theo 2 nhóm
 • Nhóm 1: Dược lâm sàng – Quản lý và cung ứng thuốc
 • Nhóm 2: Sản xuất và phát triển thuốc

Kiến thức cơ sở ngành
 
 • Bệnh học
 • Giải phẫu – sinh lý 1
 • Hóa hữu cơ dược
 • Hóa lý dược
 • Hóa phân tích dược
 • Hóa sinh dược
 • Sinh lý bệnh và miễn dịch
 • Thực vật dược
 • Vật lý y sinh
 • Vi sinh – ký sinh trùng

Kiến thức ngành
 
 • Dược lý
 • Dược liệu
 • Hóa dược
 • Bào chế
 • Công nghệ sản xuất dược phẩm
 • Dược học cổ truyền
 • Quản lý và kinh tế dược
 • Pháp chế dược và đạo đức hành nghề dược
 • Dược lý lâm sàng
 • Kiểm nghiệm dược phẩm
 • Dược động học
 • Thực hành dược khoa
 
Học tập thực tế

Ngoài học tập thực tế chung tại bệnh viện, nhà máy, nhà thuốc, Sinh viên lựa chọn học tập thực tế nâng cao theo định hướng chuyên ngành.

Ưu điểm

 
 • Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên Khung chương trình đào tạo Dược sĩ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chương trình đào tạo của các trường đại học uy tín trong và ngoài nước.
 • Thời gian học tập thực tế  tăng cường tại các cơ sở bệnh viện, nhà máy, nhà thuốc cho phép Sinh viên Hutech có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học và tích lũy những kiến thức thực tế hữu ích, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng ngay khi còn đang học và lựa chọn được nơi làm việc phù hợp sau khi tốt nghiệp. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng Khoa Dược HUTECH - Phòng A03.23
Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: (08) 5444 9968
14556960