Thông báo về các chương trình học bổng mới tháng 10/2018
Tháng 10/2018, Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM đã ra thông báo tiếp nhận hồ sơ xét 2 chương trình học bổng mới:

1. Học bổng "Người bạn đồng hành": dành cho tất cả SV khuyết tật.
- Mức học bổng: trợ cấp hàng tháng, 2 mức hỗ trợ cho từng trường hợp của sinh viên khuyết tật: 1 triệu đồng hoặc 500 ngàn đồng.
- Thời gian nộp hồ sơ: từ 1/10 đến 30/11. Ngày 30/12 dự kiến thông báo kết quả.
Xem chi tiết tại: https://www.hutech.edu.vn/phongctsv/ho-tro-hssv/hoc-bong/14571873-thong-bao-37tb-ctsv-ve-viec-tiep-nhan-hoc-bong-nguoi-ban-dong-hanh

2. Học bổng "Vé xe chắp cánh Ước mơ Giảng đường": tặng vé xe miễn phí cho SV có hoàn cảnh khó khăn đi trong năm.
- Số lượng: 5.000 suất
- Nội dung: Một sinh viên sẽ được cấp tối đa 08 mã học bổng, mỗi mã là 01 vé xe.
- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2018
Xem chi tiết tại: https://www.hutech.edu.vn/phongctsv/ho-tro-hssv/hoc-bong/14571983-thong-bao-43tb-ctsv-ve-viec-tiep-nhan-hoc-bong-ve-xe-chap-canh-uoc-mo-giang-duong
14572000