Sinh viên Kế toán - Tài chính - Ngân hàng tìm hiểu phương pháp định lượng trong nghiên cứu khoa học
Vừa qua, sinh viên khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng (KT-TC-NH) trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Đại học HUTECH) đã có dịp "Khám phá đam mê nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu định lượng" trong chương trình workshop cùng tên với TS. Nguyễn Thị Cúc Hồng, giảng viên khoa KT-TC-NH và NCS. Nguyễn Công Thành - cựu sinh viên khoa KT-TC-NH Đại học HUTECH. 
 
ThS. Châu Văn Thưởng - Phó trưởng khoa KT-TC-NH phát biểu tại workshop
 
Tham dự workshop, các bạn sinh viên đã được cung cấp nền tảng tổng quan về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) cũng như các phương pháp tiếp cận cơ bản trong NCKH. Đó là cách tiếp cận suy diễn (deductive approach) - quá trình suy luận bắt đầu từ các lý thuyết khoa học có sẵn để hình thành các giả thuyết, sử dụng các quan sát để kiểm định các giả thuyết đưa ra; và cách tiếp cận quy nạp (inductive approach) - quá trình suy luận bắt đầu từ quan sát các hiện tượng khoa học để hình thành các mô hình giải thích các hiện tượng khoa học. Các phương pháp NCKH gồm có nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng và nghiên cứu hỗn hợp.
 
Các bạn sinh viên được giới thiệu các phương pháp tiếp cận cơ bản trong NCKH
 
Theo TS. Nguyễn Thị Cúc Hồng, NCKH không chỉ mang ý nghĩa làm giàu kiến thức, mà còn cung cấp công cụ để nhìn sự việc trong thực tế một cách khách quan, làm rõ những hạn chế và nguồn lực, những giả thiết và hậu quả có liên quan đến tiềm năng của nghiên cứu. Đặc biệt, các báo cáo viên - những người đã trực tiếp thực hiện nhiều NCKH giá trị, cũng nhấn mạnh những tố chất của người làm NCKH - vừa phải có kiến thức nhất định về lĩnh vực nghiên cứu, vừa phải có thái độ nghiêm túc, cách làm việc tự lực, có phương pháp từ lúc ngồi trên ghế nhà trường.
 
NCS. Nguyễn Công Thành - cựu sinh viên khoa KT-TC-NH HUTECH
 
Được biết, buổi thứ hai của workshop "Khám phá đam mê nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu định lượng" sẽ diễn ra vào ngày 8/4 sắp tới với nội dung tập trung vào phương pháp định lượng trong nghiên cứu khoa học. Loạt workshop ý nghĩa này sẽ khơi gợi niềm yêu thích nghiên cứu, trở thành nền tảng vững chắc cho phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên KT-TC-NH nói riêng và sinh viên HUTECH nói chung tiếp tục đi lên.

Tin: Nguyên Thảo
Ảnh: Khoa KT-TC-NH cung cấp
Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông

 
14569401