Giới thiệu về Hội nghị thượng đỉnh các nhà khoa học trẻ toàn cầu 2021 (Global Young Scientists Summit 2021 – GYSS 2021)
Global Young Scientist Summit 2021 (GYSS 2021) là Hội nghị thượng đỉnh các nhà khoa học trẻ toàn cầu lần thứ 9, được tổ chức tại Singapore vào năm 2021. Đây là hội nghị được tổ chức thường niên của Quỹ Nghiên cứu quốc gia của Singapore (NRF Singapore). Hội nghị được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, tại Singapore. GYSS 2021 mang đến nhiều diễn giả là nhà khoa học uy tín, được công nhận với các giải thưởng khoa học lớn trên thế giới.
Nội dung chi tiết Hội nghị tham khảo tại: 
https://nafosted.gov.vn/gioi-thieu-ve-hoi-nghi-thuong-dinh-cac-nha-khoa-hoc-tre-toan-cau-2021-global-young-scientists-summit-2021-gyss-2021/
14585346