Sinh viên HUTECH khóa 2021 cập nhật ảnh thẻ bổ sung để làm Thẻ sinh viên từ 15/3 đến 31/3

Sau đợt nộp ảnh thẻ đầu tiên từ ngày 20/1 đến ngày 27/1, sinh viên khóa 2021 của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chưa cập nhật ảnh thẻ theo quy định cần nộp bổ sung từ nay đến trước ngày 31/3.

Ảnh thẻ được sử dụng để làm Thẻ sinh viên và cập nhật các hồ sơ giấy tờ liên quan, cần thiết trong toàn khóa học. Trong đó, Thẻ sinh viên là “giấy tờ tùy thân” cần thiết cho sinh viên suốt quá trình học tập và sinh hoạt tại Trường.
 
Sinh viên HUTECH khóa 2021 cập nhật ảnh thẻ bổ sung để làm Thẻ sinh viên từ 15/3 đến 31/3 14
Ảnh thẻ được sử dụng để làm Thẻ sinh viên - "Tấm vé thông hành" của sinh viên HUTECH
 
Để có thể nhận Thẻ sinh viên đúng thời hạn, đảm bảo thuận tiện cho các hoạt động học tập, rèn luyện và sinh hoạt tập thể, sinh viên khóa 2021 cần cập nhật ảnh thẻ cho Nhà trường theo hình thức trực tuyến với các bước như sau:
 
>>> Bước 1: Truy cập Cổng thông tin sinh viên - https://sinhvien.hutech.edu.vn/ (sử dụng tài khoản sinh viên đã được cấp để đăng nhập).
>>> Bước 2: Vào trang cập nhật ảnh thẻ
+ Chọn danh mục Hồ sơ cá nhân
+ Ở nội dung Nội dung quan trọng cần thực hiện chọn vào Hình thẻ sinh viên

 
Sinh viên HUTECH khóa 2021 cập nhật ảnh thẻ bổ sung để làm Thẻ sinh viên từ 15/3 đến 31/3 32

Sinh viên HUTECH khóa 2021 cập nhật ảnh thẻ bổ sung để làm Thẻ sinh viên từ 15/3 đến 31/3 35
 
>>> Bước 3: Tải ảnh và cắt ảnh theo tỷ lệ
+ Chuẩn bị ảnh rõ nét, phù hợp theo các định dạng JPG/JPEG/PNG
+ Chọn Tải ảnh để upload ảnh
+ Chọn vùng ảnh theo tỷ lệ phù hợp đảm bảo hình ảnh rõ nét và đầy đủ

 
Sinh viên HUTECH khóa 2021 cập nhật ảnh thẻ bổ sung để làm Thẻ sinh viên từ 15/3 đến 31/3 47
 
>>> Bước 4: Lưu và nộp hình ảnh
+ Khi hoàn tất việc điều chỉnh ảnh, chọn Lưu thông tin để nộp hình ảnh.
 
Lưu ý:
- Sinh viên cần chọn ảnh mặc trang phục lịch sự, hạn chế chỉnh sửa (có thể trang điểm nhẹ).
- Ảnh cần có kích thước 3x4, chụp trên phông xanh (hoặc trắng), dung lượng 0.1 - 10 MB, định dạng JPG/JPEG/PNG và tên file ảnh là MSSV.
- Sau khi hoàn tất nộp ảnh, sinh viên thường xuyên theo dõi trang Hồ sơ cá nhân để xem tình trạng xử lý của yêu cầu nộp ảnh thẻ. Nếu hình ảnh không được duyệt, vui lòng xem lý do phản hồi và tiến hình cập nhật lại hình ảnh.
- Sau khi kết thúc thời gian bổ sung ảnh thẻ, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể thời gian nhận Thẻ sinh viên đến từng lớp. Thẻ được phát theo lớp (chỉ phát một lần cho lớp trưởng, không phát cho cá nhân sinh viên).
 
Phòng Truyền thông
14600427