Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển chương trình trao đổi tại các trường Hàn Quốc T9/22
Sáng 12/5, Khoa Hàn Quốc học tổ chức buổi phỏng vấn xét tuyển chương trình sinh viên trao đổi tại Hàn Quốc kỳ tháng 09/2022. Với sự tham gia của hơn 20 bạn đăng ký tham dự xét tuyển.

Sau buổi phỏng vấn đánh giá với hội đồng xét tuyển. Khoa Hàn Quốc học chúc mừng các bạn sinh viên đã trúng tuyển có tên sau:

 
1. Vũ Thị Thảo Trinh                   Lớp 19DHQA1, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc
2. Nguyễn Song Nhi                    Lớp 19DHQA2, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc
3. Nguyễn Phương Thùy Giao    Lớp 19DHQA1, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc
4. Đỗ Thị Cẩm Anh                     Lớp 19DHQC3, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc
5. Lê Thị Thảo Vân                     Lớp 20DHQB1, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

Kết quả trúng tuyển sẽ được gửi trực tiếp qua mail cá nhân của từng sinh viên. Các bạn sinh viên có tên trên, Vào lúc 09:00, Ngày 14 tháng 5 năm 2022 có mặt tại Văn phòng Khoa A-02.30. Để được hướng dẫn làm hồ sơ và trao đổi thông tin về chương trình Trao đổi tại Hàn Quốc.

Trân trọng thông báo
14601582