HUTECH thông báo sinh viên nghỉ học đến hết ngày 3/5 để đảm bảo an toàn trước dịch Covid-19
Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 25/3/2020 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) ra thông báo số 502/TB-ĐKC về việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ II năm học 2019-2020.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho sinh viên và cán bộ, giảng viên, nhân viên (CB-GV-NV), HUTECH quyết định tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên đến hết ngày 3/5/2020;  kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2019-2020 (bao gồm cả học và thi) sẽ bắt đầu từ ngày 04/5/2020 và kết thúc vào ngày 27/9/2020 để đảm bảo thời gian, khối lượng kiến thức, nội dung và chất lượng đào tạo.

 

Trong thời gian nghỉ học, đề nghị tất cả CB-GV-NV và sinh viên thực hiện tốt các khuyến cáo của Bộ y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Chính quyền địa phương về các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. HUTECH sẽ tăng cường các giải pháp phòng dịch để CB-GV-NV vẫn làm việc bình thường, duy trì tốt nhất mọi hoạt động phục vụ người học. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng sẽ tiếp tục gửi các bài giảng và tài liệu học tập giúp sinh viên có thể chủ động ôn tập kiến thức cũ cũng như tìm hiểu kiến thức mới để việc học đạt được kết quả tốt nhất khi học kỳ II bắt đầu.

Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và kéo dài, Nhà trường sẽ có phương án phù hợp tiếp tục dời kế hoạch đào tạo học kỳ II, đồng thời giữ vững nguyên tắc đảm bảo chất lượng và khối lượng giảng dạy theo đúng chương trình đào tạo cho sinh viên.

Như vậy, học kỳ mới sẽ bắt đầu từ ngày 4/5, do đó, trong thời gian nghỉ học tại nhà, các bạn sinh viên cần theo dõi, cập nhật bài giảng, tài liệu học tập mà Nhà trường đã gửi thông qua tài khoản cá nhân nhằm củng cố kiến thức và có sự chuẩn bị tốt nhất cho chương trình học sau thời gian nghỉ ngơi dài.

Chúc các bạn sinh viên có một kỳ nghỉ an toàn, khỏe mạnh, ý nghĩa bên gia đình để sẵn sàng cho học kỳ sắp tới và tuân thủ tốt các khuyến cáo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Chính quyền địa phương để cùng cộng đồng quyết thắng đại dịch!

Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông
14583736