THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thực hiện giảng dạy trên hệ thống bài giảng điện tử Học kỳ 2, năm học 2019 - 2020
Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-K.HTTTQL, ngày 14 tháng 02 năm 2020 do Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý trình và đã được Ban Giám hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) duyệt về việc ứng dụng hệ thống bài giảng điện tử trong công tác giảng dạy Học kỳ 2, năm học 2019 – 2020. Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý tổ chức thực hiện Hệ thống bài giảng điện tử trên nền tảng HUTECH GoAmazing (Hệ thống GoAmazing; https://GoAmazing.org) cho các học phần trong Học kỳ 2, năm học 2019 – 2020. 
 
GoAmazing là hệ thống học tập toàn diện trực tuyến. Các khóa học trực tuyến (Online), tại lớp (Onsite) hoặc hỗn hợp cả hai hình thức học tập (O2O) được từng giáo viên thiết kế và sử dụng một cách linh hoạt. Nền tảng (Platform) của GoAmazing xây dựng dựa trên công nghệ được tin dùng bởi hai cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới là Đại học Harvard và Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý, Viện Công nghệ CIRTech, DMT Technolgy (Hoa Kỳ) và GoAmazing đã nghiên cứu và ứng dụng mô hình Online-to-Onsite (từ Trực tuyến đến Trực tiếp) nhằm tận dụng tất cả các ưu điểm mà cả hai mô hình học tập mang lại.
 
Về hệ thống bài giảng, tất cả những học phần được đưa lên Hệ thống GoAmazing đều được chính Giảng viên, Nghiên cứu viên của Khoa biên soạn và được xem xét, phản biện từ Hội đồng Khoa học Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý. Ngoài ra, sinh viên sẽ được cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng để có thể dễ dàng tiếp cận hệ thống. Theo đó, Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý yêu cầu sinh viên tham gia học tập theo sự hướng dẫn và tương tác cùng Giảng viên trên Hệ thống GoAmazing và học trực tiếp theo lịch trình học.

Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý rất mong nhận được những đề xuất cải tiến, ý kiến đóng góp của giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên để vận dụng tối đa khả năng của hệ thống, hướng đến xây dựng môi trường học tập chủ động hơn.

Link truy cập hệ thống: http://hutech-mis.goamazing.org/ 
Thông báoHướng dẫn đăng ký và tham dự khóa đào tạo trên hệ thống GoAmazing


14583419