ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC
Ngành Đông phương học - Bộ môn Hàn Quốc học   * Giới thiệu: Đông Phương học là ngành tìm hiểu về lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị - ngoại giao, ngôn ngữ, văn hóa của các nước phương Đông - nền văn minh lâu đời của nhân loại....
Ngành Tâm lý học   * Giới thiệu: Tâm lý học là khoa học nghiên cứu việc xử lý thông tin và biểu hiện hành vi ở con người, làm rõ bản chất của con người bằng cách đi sâu vào mọi ngõ ngách của đời sống,...
Chương trình đào tạo Đang cập nhật...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC