Thư mời tham gia viết bài báo khoa học cho Hội nghị khoa học cấp trường năm 2019
Kính chào Quý Thầy Cô,

Kính gởi Quý Thầy Cô nội dung Thư mời tham gia viết bài báo khoa học cho Hội nghị khoa học cấp trường năm 2019Quý Thầy Cô vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.

Để hỗ trợ thêm thông tin, Quý Thầy Cô có thể liên hệ với Thầy Phạm Quang Văn qua email: pq.van@hutech.edu.vn hoặc điện thoại: 0902 532 520.

Trân trọng!
Cám ơn Quý Thầy/Cô
14578751