Thư mời viết bài và định dạng bài báo
Kính chào quý Thầy/Cô Viện Khoa học Xã hội và Nhân Văn,
Kính gửi đến quý Thầy/Cô Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn file mềm Thư mời viết bài và định dạng bài báo. 
Kính gửi đến quý Thầy/Cô giảng viên trong Viện và các nhà khoa học có quan tâm.
Xin cám ơn.
Trân trọng,

Đây là lời mời từ phòng Khoa học Công nghệ.
14578753