Ngành Đông phương học - Bộ môn Hàn Quốc học
 
* Giới thiệu:
Đông Phương học là ngành tìm hiểu về lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị - ngoại giao, ngôn ngữ, văn hóa của các nước phương Đông - nền văn minh lâu đời của nhân loại.
 
Cụ thể, Bô môn Hàn Quốc học (Đông phương học) sẽ cung cấp cho sinh viên những tri thức, hiểu biết và kỹ năng làm việc gắn liền với đất nước và con người Hàn Quốc
nganh_Dong_phuong_hoc
 
nganh_Dong_phuong_hoc
* Nội dung đào tạo:
  • Kiến thức cơ sở:
- Cơ sở văn hóa Việt Nam
- Xã hội học
- Lịch sử văn minh thế giới
  • Kiến thức chung của ngành:
- Nhập môn Đông phương học
- Quan hệ quốc tế phương đông
- Tôn giáo phương đông
- Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
  • Kiến thức chuyên sâu:
- Tiếng Hàn thương mại
- Kinh tế chính trị Hàn Quốc
- Văn hóa - Xã hội - Lịch sử Hàn Quốc
 
* Bằng cấp:
Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Đông phương học

* Kỹ năng mềm bổ trợ:
  • Kỹ năng thuyết trình và khởi nghiệp
  • Kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian
nganh_dong_phuong_hoc
 
nganh_dong_phuong_hoc
 
* Cơ hội nghề nghiệp:
  • Cán bộ phụ trách các mảng liên quan đến lĩnh vực lịch sử, văn hóa, xã hội, ngoại giao
  • Chuyên viên ngoại giao, quan hệ quốc tế
  • Phiên dịch viên, giao dịch viên, hướng dẫn viên tại các sở ngoại vụ, cơ quan ngoại giao, công ty nước ngoài, khu du lịch,...
  • Giảng dạy và nghiên cứu về lịch sử, văn hóa phương Đông.


Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (08) 2243 8065 - Email: khoa.khxhnv@hutech.edu.vn
14558718