Ngành Tâm lý học

 

* Giới thiệu:

Tâm lý học là khoa học nghiên cứu việc xử lý thông tin và biểu hiện hành vi ở con người, làm rõ bản chất của con người bằng cách đi sâu vào mọi ngõ ngách của đời sống, từ kinh tế, chính trị, xã hội cho đến văn hóa, giáo dục, y học, triết học,... Hiện nay, tâm lý học được phát triển và ứng dụng rộng rãi trong tất cả các mối quan hệ của đời sống, ở tất cả các lĩnh vực của xã hội.

 

* Nội dung đào tạo:

  • Kiến thức cơ sở

- Giải phẫu và sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao

- Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu tâm lý

- Tâm lý học đại cương

  • Kiến thức chung của ngành

- Tâm lý học xã hội

- Tâm lý học nhân cách

- Tâm lý học kinh tế

  • Kiến thức chuyên sâu

- Tâm lý trị liệu

- Tham vấn tâm lý

- Tâm lý học tổ chức

 

* Bằng cấp

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Tâm lý học

* Kỹ năng mềm bổ trợ

  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng lắng nghe, phản hồi
  • Kỹ năng thuyết trình

 

* Cơ hội nghề nghiệp

  • Chuyên viên tư vấn tâm lý
  • Chuyên viên trị liệu tâm lý
  • Chuyên viên phụ trách nhân sự, chăm sóc khách hàng,... trong các doanh nghiệp

 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (08) 2243 8065 - Email: khoa.khxhnv@hutech.edu.vn
129471