Thông báo về việc hướng dẫn và đánh giá Thực tập tốt nghiệp ngành Đông phương học (chuyên ngành Hàn Quốc học) dành cho khóa 2016 Học kỳ 2 Năm học 2019 - 2020
Căn cứ Thông báo số 502/TB-ĐKC ngày 25 tháng 03 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM về việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2019,

Căn cứ tình hình thực tế trong ngành và nguyện vọng của sinh viên,
Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo về việc tổ chức hướng dẫn và đánh giá Thực tập Tốt nghiệp dành cho khóa 2016 và khóa 2015 (trường hợp nợ HP Thực tập Tốt nghiệp), như sau:
1. Thay đổi thời gian thực tập tốt nghiệp Khóa 2016 và sinh viên Khóa 2015 (chưa hoàn thành HP Thực tập Tốt nghiệp) như sau: Thời gian Thực tập TN từ ngày 13/7/2020 đến ngày 13/9/2020 (08 tuần). 
* Trường hợp sinh viên đang thực tập thì vẫn tiếp tục thực tập tại đơn vị, trong trường hợp này, sinh viên chủ động thời gian kết thúc quá trình thực tập với đơn vị thực tập, đảm bảo thời gian thực tập đủ 08 tuần. 
 
2. Thời gian nộp Báo cáo Thực tập Tốt nghiệp: Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020 (trong giờ hành chính).
3. Sinh viên có nhu cầu thay đổi thời gian trong Giấy giới thiệu Thực tập Tốt nghiệp (theo yêu cầu của nơi thực tập) thì liên hệ Văn phòng Viện để được cấp mới.
4. Sinh viên thường xuyên liên hệ với Viện cập nhật các thông tin về lịch trình thực tập, lịch gặp giảng viên hướng dẫn và các văn bản, biểu mẫu liên quan trên website của Viện.
 
Để Đợt Thực tập Tốt nghiệp HK 2 NH 2019-2020 được diễn ra đúng thời gian và quy trình, Viện đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Trân trọng. 
14584105