SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Thông báo về việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn năm học 2015-2016 Đính kèm: Thong bao 233-TB-CTSV vv tham gia bao hiem y te, bao hiem tai nan nam...
Thông báo về việc nghỉ học môn Lịch sử văn minh thế giới - Lớp TUCHON56 Lớp TUCHON56 môn Lịch sử văn minh thế giới do Thầy Hoàng Văn Việt dạy sẽ nghỉ vào sáng thứ tư (ca 2) ngày 06-05-2015 (phòng B-07.10).
Thông báo về việc nghỉ học môn Lịch sử văn minh thế giới - Lớp TUCHON55 Lớp TUCHON55 môn Lịch sử văn minh thế giới do Thầy Hoàng Văn Việt dạy sẽ nghỉ vào sáng thứ tư (ca 1) ngày 06-05-2015.
TB v/v đăng ký môn học học hè năm học 2014-2015 Nhà trường thông báo về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2014-2015 đối với bậc ĐH và CĐ. Mọi thông tin chi tiết sinh viên xem file đính kèm.
TB v/v tổ chức hội thảo "Xin việc - Góc nhìn từ nhà tuyển dụng" Nhằm chia sẻ và trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng giúp sinh viên biết được doanh nghiệp cần gì, muốn gì từ người xin việc qua đó sinh viên chuẩn bị hành trang tốt cho bản thân khi ra trường xin việc. Vì vậy, Trung...
Thông báo 621/TB-ĐKC về việc tổ chức đào tạo năm học 2015-2016 Thực hiện mục tiêu đổi mới, cải tiến công tác quản lý để nâng cao chất lượng đào tạo, Trường ĐH Công nghệ HCM thông báo đến toàn thể sinh viên về các nội dung về tổ chức đào tạo kể từ năm học 2015-2016. Mọi thông tin...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC