Toàn văn các bài tham luận hội thảo "Hoạt động NCKH trong SV HUTECH"
Nghiên cứu khoa học là một hoạt động học thuật quan trọng trong trường đại học, và cũng là hoạt động quan trọng đối với sinh viên đại học. Nhằm mục đích tìm hiểu xem sinh viên HUTECH có những thuận lợi và khó khăn gì trong hoạt động nghiên cứu khoa học để từ đó khoa có biện pháp tác động và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho sinh viên, và dựa vào đó để kiến nghị với nhà trường nhằm có hướng giải quyết và hỗ trợ cho sinh viên để có thể đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, khoa KHXH-NV tổ chức hội thảo với chủ đề “Hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên HUTECH”. Đấy chính là lý do của cuộc hội thảo ngày hôm nay. 
Dưới đây là danh sách các file nội dung bài tham luận trong hội thảo:
1. Vai trò của nghiên cứu khoa học đối với sinh viên - Lê Thị Ngọc Dung
2. Những khó khăn trong quá trình nghiên cứu khoa học của sinh viên - Nguyễn Thị Huyền Trân
3. Một số vấn đề chia sẻ về nghiên cứu khoa học của sinh viên - Đỗ Công Dung
4. Những thuận lợi và khó khăn của sinh viên ngành Tâm lý học trong nghiên cứu khoa học - Tô Duy An
5. Vai trò của nghiên cứu khoa học đối với sinh viên - Nguyễn Anh Duy
6. Các biện pháp đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong SV HUTECH - Lương Huệ Mẫn
7. Đánh giá của sinh viên đối với hoạt động nghiên cứu khoa học - Nhóm Nguyễn Thị Mỹ Linh
8. Vai trò của nghiên cứu khoa học đối với SV ngành Hàn Quốc Học - Nhóm Đoàn Lê Minh
9. Một số biện đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong SV - Huỳnh Ngọc Phương Uyên
10. Làm sao để sinh viên quan tâm đến nghiên cứu khoa học - Nhóm của Nguyễn Lê Thùy Trang
11. Những khó khăn trong nghiên cứu khoa học của SV - Nhóm của Hà Hoàng Anh Tuấn
 
14562641

Các tin khác