Thông báo bổ sung hồ sơ thiếu trước khi nhận bằng tốt nghiệp
 
THÔNG BÁO
V/v Bổ sung hồ sơ thiếu trước khi nhận bằng tốt nghiệp
Đợt xét tốt nghiệp Tháng 08-09-10/2019
 
Căn cứ theo thông tin từ Phòng Đào tạo – Khảo thí, hiện tại có rất nhiều sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 08 – 09 – 10 /2019 vẫn chưa nộp bổ sung hồ sơ thiếu theo quy định.
Để việc nhận bằng tốt nghiệp được diễn ra nhanh chóng và tiện lợi nhất. Nay Viện nhắc nhở các sinh viên được xét tốt nghiệp vào những đợt trên lưu ý thực hiện các bước như sau:
Bước 1: Truy cập link tra cứu hồ sơ => Kiểm tra ô “Hồ sơ thiếu” xem mình còn thiếu hồ sơ hay không?
Link: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-hs-tot-nghiep.html
Bước 2: Bổ sung hồ sơ theo quy định tại phòng Đào tạo – Khảo thí (Giờ hành chính) trước ngày 07/12/2019 (Thứ 7)
LƯU Ý:
Thông tin này dành cho sinh viên đã được xét tốt nghiệp và chưa nộp hồ sơ bổ sung sau đó.
Đối với sinh viên đã nộp hồ sơ bổ sung sau khi được xét tốt nghiệp thì không cần nộp nữa.
Sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành theo đúng tinh thần của thông báo để việc nhận bằng sau khi làm lễ được nhanh chóng và tiện lợi.
Chi tiết liên hệ: (028) 5445 4866 – 3512 0782 (Gặp cô Hoàng)
Trân trọng!
14580308