SV Tâm lý nâng cao năng lực với lớp học "Tham vấn trị liệu nghiện chất căn bản"
 
Nhằm giúp sinh viên chuyên ngành Tâm lý học nâng cao kiến thức, kỹ năng trong chuyên ngành tham vấn, trị liệu, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức lớp học chuyên đề “Tham vấn trị liệu nghiện chất căn bản”. Khóa học bao gồm 6 buổi học liên quan đến nghiện chất và phương pháp tiếp cận, tham vấn căn bản với người nghiện.


 
Tham gia khóa học này, SV sẽ được tiếp cận với những kiến thức chuyên sâu về não bộ khi nghiện, heroin và chương trình điều trị methadone, tư vấn cá nhân và tư vấn nhóm, xây dựng mối quan hệ giúp đỡ người nghiện… Thông qua khóa học, SV chuyên ngành Tâm lý học sẽ có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm các liệu pháp trị liệu do đội ngũ giảng viên đến từ Khoa Dược và Khoa Y tế Công cộng thuộc Đại học Y dược Tp.HCM.


 
Dưới đây là nội dung cơ bản của Khóa học Nghiện chất căn bản:
 
 
Nội dung giảng dạy
Buổi 1Nghiện là một bệnh lý não bộ
Buổi 2Tìm hiểu về methamphetamine và các loại ma túy mới
Buổi 3Tìm hiểu về heroin và chương trình điều trị methadone
Buổi 4Tư vấn cá nhân và tư vấn nhóm
Buổi 5Xây dựng mối quan hệ giúp đỡ
Buổi 6Các giai đoạn thay đổi hành vi và phỏng vấn tạo động lực
 
Tin bài: CLB Tâm lý học 
 
 
14572415