CLB Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tham quan Bảo tàng Lịch sử Việt Nam
Vào ngày 15/12 vừa qua, CLB Ngôn ngữ và Văn Hóa Hàn Quốc cùng với sự hỗ trợ của ThS. Nguyễn Đăng Khoa đã tổ chức buổi tham quan Bảo tàng Lịch sử Việt Nam cho các bạn thành viên.

 
Mục đích của buổi tham quan là nhằm giúp sinh viên ngành Đông phương học (Hàn Quốc học) có điều kiện ôn tập lại chuyên đề Cơ sở Văn hóa Việt Nam cũng như được mở mang thêm nhiều kiến thức thú vị về lịch sử Việt Nam từ cổ chí kim. 

Cùng tìm hiểu về nền văn hóa Đông Sơn
 
Bên cạnh những câu chuyện lịch sử được học trên sách, Th.S Nguyễn Đăng Khoa đã kể cho các bạn sinh viên nghe một góc khuất thật khác về vị vua Gia Long – Nguyễn Ánh bên cạnh câu hỏi “Tội đồ hay vĩ nhân lịch sử”. 

Sự hình thành tiếng nói của các dân tộc Việt Nam

Buổi tham quan đã diễn ra thành công dưới sự hỗ trợ của ThS. Nguyễn Đăng Khoa cùng với tinh thần học hỏi của các bạn sinh viên. Những kiến thức các bạn nhận được trong buổi tham quan sẽ trở thành tư liệu quý báu cho quá trình học tập và cũng là cách các bạn có thể hiểu hơn về chiều dài lịch sử của dân tộc ta.

Bài và ảnh: Hoài Linh
14568495