ĐOÀN HỘI - CÂU LẠC BỘ
CÂU LẠC BỘ AFB SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 3/2019 CÂU LẠC BỘ AFB SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 3/2019 “CHIA SẺ VỀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ VỐN TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN”   Chiều ngày 19/03/2019, vào lúc 13h30 tại phòng B.12.02 sinh viên Khoa Kế toán –Tài chính –...
TB V/v sinh hoạt chuyền đề tháng 3/2019 “Chia sẻ về phương pháp quản lý vốn trong đầu tư chứng khoán THÔNG BÁO V/v Tổ chức sinh hoạt chuyền đề tháng 3/2019 “Chia sẻ về phương pháp quản lý vốn trong đầu tư chứng khoán”   I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA: - Nhằm tạo hoạt động, sân chơi bổ ích, môi trường năng động,...
TB V/v Tổ chức cuộc thi “Bản lĩnh nhà đầu tư tài chính trẻ Hutech 2019”    TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CÂU LẠC BỘ HỌC THUẬT AFB         TP. Hồ Chí Minh, ngày  07 tháng...
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ LẦN 2 CỦA CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH (AEB) SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ LẦN 2 CỦA CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH (AEB) KHOA KT-TC-NH: SÔI NỔI VỚI “PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC GIÚP CẢI THIỆN CÁCH HỌC TIẾNG ANH” Trong xu thế hội nhập, Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ chung của toàn cầu...
THÔNG BÁO V/v Tổ chức sinh hoạt chuyền đề tháng 3/2019 CLB tiếng Anh chuyên ngành THÔNG BÁO V/v Tổ chức sinh hoạt chuyền đề tháng 3/2019 CLB tiếng Anh chuyên ngành MỤC ĐÍCH- Ý NGHĨA - Xây dựng môi trường để sinh viên có thể sử dụng tiếng Anh tự tin và thực hành những kỹ năng ngôn ngữ một...
TB V/v Tổ chức sinh hoạt chuyền đề tháng 12/2018 CLB tiếng Anh chuyên ngành THÔNG BÁO V/v Tổ chức sinh hoạt chuyền đề tháng 12/2018 CLB tiếng Anh chuyên ngành   MỤC ĐÍCH- Ý NGHĨA - Xây dựng môi trường để sinh viên có thể sử dụng tiếng Anh tự tin và thực hành những kỹ năng ngôn...
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CLB TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CLB...
Thông báo V/v Tổ chức sinh hoạt chuyền đề tháng 12/2018 CLB AFB THÔNG BÁO V/v Tổ chức sinh hoạt chuyền đề tháng 12/2018 “Sinh viên ngành Kế toán – Tài chính – Ngân hàng học như thế nào để có kết quả mùa thi tốt nhất”.   I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA: - Nhằm tạo hoạt động, sân...
CÂU LẠC BỘ AFB SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 11/2018 CÂU LẠC BỘ AFB SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 11/2018 THÀNH CÔNG VÀ SÔI NỔI VỚI CHỦ ĐỀ “QUẢN LÍ THỜI GIAN KHI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TẠI HUTECH” Thời gian là một thứ vô tận nhưng nó lại trôi đi...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC