ĐOÀN HỘI - ĐOÀN THANH NIÊN
Cập nhật Bộ tài liệu cho Cuộc thi tìm hiểu về công tác đảm bảo chất lượng Sinh viên xem thông tin chi tiết, tài liệu cuộc thi tại link : http://www.hutech.edu.vn/homepage/tin-tuc/tin-tuyen-sinh/14562519-cap-nhat-bo-tai-lieu-cho-cuoc-thi-tim-hieu-ve-cong-tac-dam-bao-chat-luong
TB Tổ chức Hội thao Sinh viên HUTECH năm học 2016 -2017 THÔNG BÁO Tổ chức Hội thao Sinh viên HUTECH năm học 2016 -2017 Thực hiện kế hoạch của Ban giám hiệu về việc tổ chức các phong trào Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao trong sinh viên năm học 2016-2017. Đồng thời tạo...
Thông báo về việc đăng ký hội thao sinh viên năm 2016 THÔNG BÁO V/v tổ chức “Hội thao sinh viên khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng 2016” Thực hiện kế hoạch năm học 2015 – 2016 của Ban chủ nhiệm khoa nhằm duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao, rèn luyện...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC