Cập nhật Bộ tài liệu cho Cuộc thi tìm hiểu về công tác đảm bảo chất lượng Sinh viên xem thông tin chi tiết, tài liệu cuộc thi tại link : http://www.hutech.edu.vn/homepage/tin-tuc/tin-tuyen-sinh/14562519-cap-nhat-bo-tai-lieu-cho-cuoc-thi-tim-hieu-ve-cong-tac-dam-bao-chat-luong
TB Tổ chức Hội thao Sinh viên HUTECH năm học 2016 -2017 THÔNG BÁO Tổ chức Hội thao Sinh viên HUTECH năm học 2016 -2017 Thực hiện kế hoạch của Ban giám hiệu về việc tổ chức các phong trào Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao trong sinh viên năm học 2016-2017. Đồng thời tạo...
Thông báo về việc đăng ký hội thao sinh viên năm 2016 THÔNG BÁO V/v tổ chức “Hội thao sinh viên khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng 2016” Thực hiện kế hoạch năm học 2015 – 2016 của Ban chủ nhiệm khoa nhằm duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao, rèn luyện...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC