Giới thiệu Khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng

Tổng quan

Là một trong những khoa thu hút nhiều sinh viên theo học, với bề dày đào tạo từ năm 1995, Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng hiện tại đào tạo các trình độ: Cao học (trình độ Thạc sỹ), Đại học (chính quy, liên thông, Văn bằng 2), các ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng. Những ngành được đào tạo tại Khoa được đánh giá là thu hút nguồn nhân lực nhiều nhất hiện nay.

Các ngành đào tạo, bậc hệ đào tạo

STT

Tên ngành đào tạo

Học vị

Mã ngành

Hình thức đào tạo

Trình độ Thạc sỹ

1

Kế toán

Thạc sỹ

60340301

Chính quy

Trình độ Đại học

1

Ngành Kế toán, gồm 05 chuyên ngành:
- Kế toán – Kiểm toán
- Kế toán tài chính
- Kế toán ngân hàng
- Kế toán công
- Kế toán tổng hợp

Cử nhân

52340301

Chính quy, liên thông, Văn bằng 2

2

Ngành Tài chính – Ngân hàng, gồm các chuyên ngành:
- Tín dụng Ngân hàng
- Tài chính doanh nghiệp
- Quản trị ngân hàng thương mại
- Quản trị đầu tư tài chính
- Thẩm định giá
- Thuế
- Tài chính bảo hiểm
- Phân tích tài chính doanh nghiệp

Cử nhân

52340201

Chính quy, liên thông


Mục tiêu đào tạo

Khoa đào tạo cử nhân Kế toán, Tài chính - Ngân hàng có phẩm chất, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp có thể đảm nhận công việc trong các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tài chính với nhiệm vụ là chuyên viên kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thuế và bảo hiểm hoặc tham gia công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng hay trung cấp chuyên nghiệp.

Phương châm đào tạo của Khoa là lấy lý thuyết chuyên sâu kết hợp với kỹ năng thực hành nghề nghiệp dựa trên các phần mềm kế toán, mô phỏng các nghiệp vụ tài chính kế toán, doanh nghiệp ảo, thị trường chứng khoán ảo …Khuyến khích khả năng tự nghiên cứu và ứng dụng của sinh viên thông qua hoạt động của các câu lạc bộ nghiên cứu sinh viên; kỹ năng sống thông qua các hoạt động đoàn thể, xã hội phong phú của Khoa và Nhà trường.

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

Ngoài các phòng học truyền thống khang trang, Khoa có các phòng thực hành, phòng mô phỏng, phòng doanh nghiệp ảo,…với trang thiết bị hiện đại phục vụ đào tạo các kỹ năng thực hành, nhằm gắn lý thuyết và thực tiễn công việc đòi hỏi. Hơn thế, Khoa có đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao và đặc biệt, nhiều giảng viên Khoa hiện đang làm việc ở các tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam và nước ngoài tham gia giảng dạy.

Chi tiết, xin liên hệ:

KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Số điện thoại     : (08) 3 5120 784

Email            :  khoakttcnh.hutech@gmail.com

Địa chỉ trang web của khoa : http://www.hutech.edu.vn/khoakt/

12646