SINH VIÊN - ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
Thông báo về việc gia hạn nộp online chứng chỉ Anh văn - Tin học điều kiện khóa 2013 ĐH và 2014 CĐ Sinh viên xem kỹ thông báo (file đính kèm) để thực hiện đúng quy định của Trường
THÔNG BÁO V/V thu chứng chỉ điều kiện về ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp (LIÊN THÔNG CÁC KHÓA 2 THÔNG BÁO V/V thu chứng chỉ điều kiện về ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp LIÊN THÔNG CÁC KHÓA 2012, 2014, 2015 Lớp 15HKT01, 15HKT02, 15HKT03, 15HTK04 & 15HTC01, 15HTC02 (lớp chuyên ngành: 15HKKT01,...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC