SINH VIÊN - ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
THÔNG BÁO Về việc nộp online các chứng chỉ điều kiện ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Đại học li Sinh viên xem kỹ thông báo để nộp đúng thời hạn quy định của Trường
Thông báo về việc gia hạn nộp online chứng chỉ Anh văn - Tin học điều kiện khóa 2013 ĐH và 2014 CĐ Sinh viên xem kỹ thông báo (file đính kèm) để thực hiện đúng quy định của Trường
THÔNG BÁO V/V thu chứng chỉ điều kiện về ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp (LIÊN THÔNG CÁC KHÓA 2 THÔNG BÁO V/V thu chứng chỉ điều kiện về ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp LIÊN THÔNG CÁC KHÓA 2012, 2014, 2015 Lớp 15HKT01, 15HKT02, 15HKT03, 15HTK04 & 15HTC01, 15HTC02 (lớp chuyên ngành: 15HKKT01,...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC