SINH VIÊN - HƯỚNG DẪN
HƯỚNG DẪN & KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK1 2017-2018 Sinh viên xem hướng dẫn viết đồ án & kế hoạch chi tiết (file đính kèm). Lịch gặp giảng viên hướng dẫn đồ án, sinh viên xem trong thời khoá biểu cá nhân trong tuần thứ hai của năm học để biết phòng và thời gian gặp...
KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẦN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK HÈ 2016-2017 Sinh viên xem hướng dẫn viết đồ án & kế hoạch chi tiết (file đính kèm). Lịch gặp giảng viên hướng dẫn đồ án, sinh viên xem trong thời khoá biểu cá nhân.
HƯỚNG DẪN VIẾT KHOÁ LUẬT TỐT NGHIỆP ÁP DUNG CHO NĂM HỌC 2016-2017 (cập nhật mẫu mới) XEM CHI TIẾT FILE ĐÍNH KÈM, MẪU ĐĂNG KÝ HƯỚNG ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬT TỐT NGHIỆP (THEO MẪU MỚI CẬP NHÂT)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC