SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
THÔNG BÁO V/v học môn Hệ thống thông tin ngân hàng tại Sacombank THÔNG BÁO V/v học môn Hệ thống thông tin ngân hàng tại Sacombank Theo Kế hoạch về hợp tác Đào tạo với ngân hàng Sacombank môn Hệ thống thông tin ngân hàng đã được BGH phê duyệt, và sau khi Khoa làm...
Thông báo 52/TB-CTSV về việc ban hành khung điểm đánh giá rèn luyện sinh viên nh 2018-2019 Đính kèm: Khung diem danh gia ren luyen sinh vien nam hoc 2018-2019.pdf...
Thông báo về việc tổ chức buổi tọa đạm Sinh viên với Ban chủ nhiệm Khoa        TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM      KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...
Thông báo về việc phát tài liệu Học kỳ 1 năm học 2018-2019 THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK1 _ NH 2017 - 2018   Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 1_ năm học 2018 - 2019 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên các khóa kế hoạch -...
Thông báo về việc nộp và chấm Khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 đại học năm học 2017-2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     TP. Hồ Chí...
Kế hoạch & hướng dẫn đồ án môn học HK hè 2017-2018 TT Tuần (ngày ..) Lớp/khoá Nội dung công việc Thực hiện 1 Tuần 46  (16/07 ->  22/07/2018) ĐA HK HÈ Giảng viên hướng dẫn sinh viên theo TKB công bố...
TB V/v cập nhật thông tin cá nhân đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - K. 2016; 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 831/TB-ĐKC TP. Hồ Chí...
TB V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK2 _ NH 2017 - 2018 THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK2 _ NH 2017 - 2018 Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 2_ năm học 2017 - 2018 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên các khóa kế hoạch -...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC