SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
Thông báo về việc đánh giá rèn luyện đạo đức HK1_2017-2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20...
Thông báo về việc Ban chủ nhiệm Khoa gặp gỡ đón tân sinh viên khóa 2017       TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM       KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
Thông báo 227/TB-CTSV gia hạn thời gian đánh giá rèn luyện dành cho sinh viên và Ban cán sự lớp Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây : https://www.hutech.edu.vn/phongctsv/van-ban/thong-bao/14563468-thong-bao-227tb-ctsv-gia-han-thoi-gian-danh-gia-ren-luyen-danh-cho-sinh-vien-va-ban-can-su-lop
TB V/v Phát tài liệu HỌC KÌ HÈ – Năm học: 2016 – 2017 THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu HỌC KÌ HÈ – Năm học: 2016 – 2017 (Cho SV có tên trong danh sách nhận tài liệu)   Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ HÈ  năm học 2016 - 2017 của sinh viên. Nay Văn...
Thông báo về việc thực hiện đánh giá rèn luyện sinh viên "ONLINE" HK2_năm học 2016 - 2017 Sinh viên xm thông báo để thực hiện đúng quy định của Trường, Khoa.
TB Về việc gia hạn nộp online các chứng chỉ đối với sinh viên Đại học 2013, Cao đẳng 2014 THÔNG BÁO Về việc gia hạn nộp online các chứng chỉ điều kiện về ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2013, Cao đẳng chính quy khóa 2014       Căn cứ vào Thông báo...
Thông báo 195/TB-CTSV tập huấn Ban cán sự lớp sử dụng phần mềm đánh giá rèn luyện online Xem chi tiết theo đường link sau : http://www.hutech.edu.vn/phongctsv/van-ban/thong-bao/14562677-thong-bao-195tb-ctsv-tap-huan-ban-can-su-lop-su-dung-phan-mem-danh-gia-ren-luyen-online
TB nhận hồ sơ thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên khoa 13 đại học được làm khoá luận THÔNG BÁO   Theo kế hoạch tốt nghiệp của Khóa 13 Đại học, nay Khoa thông báo cho sinh viên làm KLTN Khóa 2013 Đại học về thời gian nhận hồ sơ TTTN tại VPK để gửi GVHD cụ thể như sau: Thời gian: 8h00, ngày...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC