SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
TB Về hình thức đánh giá môn Hệ thống thông tin ngân hàng Học tại Ngân hàng Sacombank THÔNG BÁO Về hình thức đánh giá điểm quá trình và cuối kỳ môn Hệ thống thông tin ngân hàng Học tại Ngân hàng Sacombank   Sinh viên khoá 2016 Ngành Tài chính Ngân hàng và khoá 2017 (học vượt) theo dõi...
TRA CỨU GHẾ NGỒI SINH VIÊN DỰ LỄ TỐT NGHIỆP SÁNG THỨ BẢY 07/12/2019 Sinh viên tra cứu ghế ngồi dự lễ theo đường link sau:  https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-vi-tri-ngoi-le_TN Hướng dẫn tra cứu : - Chọn năm học : 2019-2020 - Nhập mã số sinh viên - Lick chọn :" Tôi không...
TB V/v Đăng ký môn học chuyên sâu của khoá 2017 Theo kế hoạch đào tạo của khóa 2017 đại học chính quy, từ học kỳ 7 sinh viên học theo nhóm môn học chuyên sâu, Khoa thông báo đến tất cả sinh viên các lớp về việc chọn nhóm môn học chuyên sâu như sau. Sinh viên các...
THÔNG BÁO V/v Bổ sung hồ sơ thiếu trước khi nhận bằng tốt nghiệp Đợt xét TN T08-09-10/2019   Căn cứ theo thông tin từ Phòng Đào tạo – Khảo thí, hiện tại có rất nhiều sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 08 – 09 – 10/2019 vẫn chưa nộp bổ sung hồ sơ thiếu theo quy định. Để việc nhận bằng tốt nghiệp...
THÔNG BÁO V/v Phát bằng tốt nghiệp ngày 07/12/2019 Căn cứ kế hoạch nhà trường về việc phát bằng tốt nghiệp ngày 07/12/2019 Khoa thông báo đến sinh viên được công nhận tốt nghiệp vào sáng thứ bảy 07/12/2019 (cho sinh viên bậc ĐH và CĐ  các khoá được xét tốt...
THÔNG BÁO V/v Đăng ký tham gia chương trình kiến tập tại Doanh nghiệp Học kỳ 1 năm học 2019-2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG...
KẾ HOẠCH & HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK1 2019-2020 Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK1 2019-2020 các lớp. VPK thông báo buổi hướng dẫn qui trình làm báo thực tập TN cho sinh viên khoa KT: Thời gian buổi hướng dẫn: vào lúc 18h00 thứ năm ngày 19/09/2020 Địa điểm :...
THÔNG BÁO Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Năm học 2019 – 2020 Tiếp tục phát huy tinh thần say mê khám phá, nghiên cứu và không ngừng hướng đến chân lý khoa học trong sinh viên từ những năm học trước. Nay Ban chủ nhiệm Khoa thông báo đến toàn thể sinh viên thuộc Khoa Tài chính -...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC