SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
TB V/v Phát bằng tốt nghiệp ngày 09/06/2018 THÔNG BÁO V/v Phát bằng tốt nghiệp ngày  09/06/2018 Căn cứ kế hoạch nhà trường về việc phát bằng tốt nghiệp ngày 09/06/2018  Khoa thông báo đến sinh viên được công nhận tốt nghiệp vào sáng thứ bảy...
Thông báo về việc tổ chức Workshop "PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC" năm 2018     TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM         KHOA KẾ TOÁN –TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG           CỘNG HÒA XÃ...
THÔNG BÁO “NGÀY HỘI VIỆC LÀM KHỐI KINH TẾ HUTECH 2018 "  Ban tổ chức Ngày hội việc làm khối kinh tế HUTECH 2018 thông báo đến toàn thể sinh viên năm thứ 4 và năm thứ 3 thuộc các Khoa Quản trị kinh doanh, Kế toán – Tài chính – Ngân hàng, Viện Công nghệ Việt – Nhật,...
Thông báo V/v Phát bằng tốt nghiệp ngày 10/03/2018 Căn cứ kế hoạch nhà trường về việc phát bằng tốt nghiệp ngày 10/03/2018 Khoa thông báo đến sinh viên được công nhận tốt nghiệp vào chiều thứ bảy 10/03/2018 (cho sinh viên bậc ĐH và CĐ  các khoá được xét tốt...
THÔNG BÁO CHIÊU SINH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHÓA 3 “CHỨNG CHỈ THỰC HÀNH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP” THÔNG BÁO CHIÊU SINH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHÓA 3 “CHỨNG CHỈ THỰC HÀNH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP”   BẠN ĐANG MUỐN NÂNG CAO KIẾN THỨC THỰC TẾ VỀ KIỂM TOÁN ? BẠN KHÔNG BIẾT Ở ĐÂU ĐÀO TẠO THỰC TẾ VỀ KIỂM TOÁN?   Mọi...
TB V/v Phát bằng tốt nghiệp ngày 23/ 12/ 2017 THÔNG BÁO V/v Phát bằng tốt nghiệp ngày  23/ 12/ 2017   Căn cứ kế hoạch nhà trường về việc phát bằng tốt nghiệp ngày 23/12/2017 Khoa thông báo đến sinh viên được công nhận tốt nghiệp vào chiều...
TKB lớp chứng chỉ ngắn hạn "THỰC HÀNH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP" khóa 2 Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu để đi học đứng giờ.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC