SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
THÔNG BÁO CHIÊU SINH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHÓA 3 “CHỨNG CHỈ THỰC HÀNH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP” THÔNG BÁO CHIÊU SINH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHÓA 3 “CHỨNG CHỈ THỰC HÀNH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP”   BẠN ĐANG MUỐN NÂNG CAO KIẾN THỨC THỰC TẾ VỀ KIỂM TOÁN ? BẠN KHÔNG BIẾT Ở ĐÂU ĐÀO TẠO THỰC TẾ VỀ KIỂM TOÁN?   Mọi...
TB V/v Phát bằng tốt nghiệp ngày 23/ 12/ 2017 THÔNG BÁO V/v Phát bằng tốt nghiệp ngày  23/ 12/ 2017   Căn cứ kế hoạch nhà trường về việc phát bằng tốt nghiệp ngày 23/12/2017 Khoa thông báo đến sinh viên được công nhận tốt nghiệp vào chiều...
TKB lớp chứng chỉ ngắn hạn "THỰC HÀNH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP" khóa 2 Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu để đi học đứng giờ.
THÔNG BÁO CHIÊU SINH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHÓA 2 “CHỨNG CHỈ THỰC HÀNH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP” THÔNG BÁO CHIÊU SINH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHÓA 2 “CHỨNG CHỈ THỰC HÀNH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP” BẠN ĐANG MUỐN NÂNG CAO KIẾN THỨC THỰC TẾ VỀ KIỂM TOÁN ? BẠN KHÔNG BIẾT Ở ĐÂU ĐÀO TẠO THỰC TẾ VỀ KIỂM TOÁN?  ...
Thông báo V/v lễ Phát bằng tốt nghiệp ngày 29/ 09/ 2017 Căn cứ kế hoạch nhà trường về việc phát bằng tốt nghiệp ngày 29/09/2017 Khoa thông báo đến sinh viên được công nhận tốt nghiệp vào sáng thứ sáu 29/09/2017 (cho sinh viên bậc ĐH và CĐ  các khoá được xét tốt...
Hướng dẫn cách xem Thời khóa biểu dành cho Tân sinh viên Khóa 2017 https://www.hutech.edu.vn/tuyensinh/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/14563870-huong-dan-cach-xem-thoi-khoa-bieu-danh-cho-tan-sinh-vien-khoa-2017
Thông báo về việc đăng ký môn Thực tập tốt nghiệp theo yêu cầu HK1 năm học 2017 - 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC