SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
THÔNG BÁO V/v Phát bằng tốt nghiệp ngày 08/06/2019 Căn cứ kế hoạch nhà trường về việc phát bằng tốt nghiệp ngày 08/06/2019 Khoa thông báo đến sinh viên được công nhận tốt nghiệp vào sáng thứ bảy 08/06/2019 (cho sinh viên bậc ĐH và CĐ  các khoá được xét tốt...
KH đồ án môn học các lớp HK hè 2018-2019 lớp ngày & tối Sinh viên xem chi tiết kế hoạch Đồ án môn học các lớp học kỳ hè 2018-2019 file đính kèm - Lịch học đồ án sẽ được up lên portal từng sinh viên, sinh viên theo dõi trong portal cá nhân trong tuần 40 ( 03/6->09/06/2019)
DANH SÁCH GVHD MÔN THIẾT KẾ DỰ ÁN 3 & TTTN KHÓA 2015 VJIT SINH VIÊN TRA CỨU GVHD THEO ĐƯỜNG LINK DƯỚI:  https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25 NHÓM TRƯỞNG NHẬN DANH HỒ SƠ TẠI VPK KẾ TOÁN VÀO LÚC:  8H00 THỨ SÁU...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA NGÀY HỘI VIỆC LÀM KHỐI KINH TẾ HUTECH 2019 Ngày hội việc làm khối kinh tế Hutech 2019 quy tụ gồm 15 doanh nghiệp, gồm nhiều lĩnh vực như Ngân hàng, Chứng khoán, bất động sản, SXKD và TMDV với hơn 2000 vị trí tuyển dụng/thực tập dành cho sinh viên năm thứ...
Thông báo Về việc các ngày nghỉ lễ trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 THÔNG BÁO Về việc các ngày nghỉ lễ trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với Học viên cao học – Sinh viên Căn cứ biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo về việc các ngày...
THÔNG BÁO V/v Viết bài tham dự Hội nghị Khoa học sinh viên năm 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN –TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    TP. Hồ Chí Minh, ngày...
HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP VJIT KHÓA 2015 Các bạn sinh viên xem chi tiết file đính kèm
TB hướng dẫn qui trình thực tập tốt nghiệp & thiết kế dự án 3- khóa 2015 VJIT  V/v Bộ môn hướng dẫn qui trình thực tập tốt nghiệp & thiết  kế dự án 3- khóa 2015 VJIT HK2 NĂM HỌC 2018 – 2019    Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp khóa 2015 VJIT tổ chức buổi hướng dẫn qui...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC