SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
THÔNG BÁO Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Năm học 2019 – 2020 Tiếp tục phát huy tinh thần say mê khám phá, nghiên cứu và không ngừng hướng đến chân lý khoa học trong sinh viên từ những năm học trước. Nay Ban chủ nhiệm Khoa thông báo đến toàn thể sinh viên thuộc Khoa Tài chính -...
Chương trình Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng – Tháng 09/2019 Nhằm tạo điều kiện để sinh viên HUTECH có cơ hội thực tập và làm việc tại những công ty uy tín, môi trường, chế độ làm việc tốt nhất, phù hợp với năng lực, trình độ của mỗi sinh viên; Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp...
TRA CỨU GHẾ NGỒI SINH VIÊN DỰ LỄ TỐT NGHIỆP CHIỀU THỨ BẢY 07/09/2019 Sinh viên tra cứu ghế ngồi dự lễ theo đường link sau:  https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25 Hướng dẫn tra cứu : - Chọn năm học : 2019-2020 - Nhập mã số sinh...
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN HK1 2019-2020 CÁC LỚP SINH VIÊN XEM FILE ĐÍNH KÈM.  - LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN, SẼ ĐƯỢC ĐƯA LÊN PORTAL CÁ NHÂN CỦA SINH VIÊN VÀO TUẦN THỨ 2. - HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN SẼ ĐƯỢC ĐƯA LÊN WEB VÀO TUẦN THỨ 2
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây : http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i1032-tra-cuu-thong-tin-nop-bo-sung-ho-so-sinh-vien-truoc-khi-nhan-bang-tot-nghiep.aspx đối với sinh viên  đã đủ điều kiện...
TB V/v Phát bằng tốt nghiệp ngày 07/09/2019 Căn cứ kế hoạch nhà trường về việc phát bằng tốt nghiệp ngày 07/09/2019 Khoa thông báo đến sinh viên được công nhận tốt nghiệp vào chiều thứ bảy 07/09/2019 (cho sinh viên bậc ĐH và CĐ  các khoá được xét tốt...
TB VỀ KẾ HOẠCH XỬ LÝ HỌC VỤ HK2 2018-2019 SINH VIÊN XEM CHI TIẾT FILE ĐÍNH KÈM
Lịch bảo vệ học phần thiết kế dự án 3 khóa 2015 VJIT Sinh viên xem chi tiết file đính kèm.  Ghi chú : Sinh viên có mặt tại phòng bảo vệ PD3  trước 30 phút để chuẩn bị
TB V/v Phát tài liệu học tập HỌC KÌ HÈ – Năm học: 2018 – 2019 THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu học tập HỌC KÌ HÈ – Năm học: 2018 – 2019 Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ HÈ  năm học 2018 - 2019 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên đăng ký...
TB Vv tuyển chọn dự án khởi nghiệp sinh viên 2019-2020 Sinh viên xem thông báo chi tiết file đính kèm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC