SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
TB VỀ HỌC PHÍ & THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ HK1 13-14 Thông báo về mức học phí và thời hạn đóng học phí HK1 13-14 đối với các lớp ban ngày và ban đêm từ khóa 2012 trở về trước (ĐH & CĐ chính qui).Sinh viên xem chi tiết file đính kèm.
THÔNG_BÁO_MUA_BHYT Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên mua BHYT thuận lợi, nhà trường thông báo kế hoạch triển khai mua BHYT (SV xem file đính kèm)
Danh sach sv cần bổ sung hồ sơ in bằng (lớp ngày & tối) SV xem danh sách đính kèm, bổ sung hồ sơ tại Phòng Đào tạo đến hết ngày 28/08/2013
Tài liệu, hướng dẫn Tài liệu Hướng dẫn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC