SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 ĐH_NH 2017-2018 - Sinh viên danh sách bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 ĐH:  Tại đây - Sinh viên xem kỹ thông báo về việc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp file đính kèm. - Sinh viên xem hội đồng bảo vệ và phòng bảo vệ (cột...
Danh sách GVHD thực tập tốt nghiệp khóa 15 Cao đẳng năm học 2017-2018 - Sinh viên xem danh sách tại đây - Sinh viên xem kỹ kế hoạch thực tập tốt nghiệp để thực hiện đúng tiến độ.  
Danh sách GVHD thực tập tốt nghiệp khóa 2014 ĐH_ đợt 2_NH 2017-2018 - Sinh viên xem danh sách GVHD tại đây - Sinh viên xem kỹ kế hoạch thực tập tốt nghiệp file đính kèm.  
Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 ĐH_NH 2017-2018 - Sinh viên xem danh sách tại đây - Sinh viên xem danh sách GVHD thực tập Tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp và thông báo kế hoạch thực hiện theo đúng kế hoạch.
Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp khóa 2014 ĐH_đợt 1 (Có nộp đơn tại VPK) - Sinh viên xem danh sách tại đây; - Sinh viên xem kỹ danh sách GVHD và Thông báo Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên đăng ký thực tập đợt 1.  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC