SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Danh sách sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 ĐH_NH 2017-2018 - Sinh viên xem danh sách tại đây - Sinh viên xem danh sách GVHD thực tập Tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp vào ngày 30/02/2018 tại trang web Khoa --> Sinh viên --> Thông tin tốt nghiệp.  
Danh sách sinh viên Thực tập tốt nghiệp khóa 2014 ĐH_đợt 1 (Có nộp đơn tại VPK) - Sinh viên xem danh sách tại đây; - Sinh viên liên hệ VPK ký tên đăng ký hướng đề tài thực tập Tốt nghiệp từ ngày 09/01 đến ngày 12/01/2018  
Thông báo về việc Bộ môn hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 2015 CĐ NH 2017-2018 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   TP. Hồ Chí...
Thông báo về việc Bộ môn hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp và Khóa luận TN khóa 2014 ĐH THÔNG BÁO V/v hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 đại học   Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp của khóa 2014 đại học. Khoa thông báo đến tất cả sinh viên đến dự buổi...
Thông báo về điều kiện xét Khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 Đại học năm học 2017-2018 THÔNG BÁO Về việc xét điều kiện sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp của khóa 14 đại học   Theo kế hoạch tốt nghiệp của khóa 2014 đại học và căn cứ vào tính chất đặc thù của Khoa. Nay Khoa Kế toán – Tài chính –...
Danh sách phân GVHD thực tập Tốt nghiệp lớp theo yêu cầu HK1_2017-2018 Sinh viên xem danh sách GVHD tại đây http://sinhvien.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuGVHD
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 8-2017 ra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC