SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp (402) – MÃ MH: 464074 – Nhóm: 01, 02 - NGÀNH TC - NH Sinh viên xem danh sách tại đây Nhóm trưởng nhận hồ sơ GVHD lúc 18g00-17g30, ngày 19/10/2018 tại Văn phòng Khoa  
Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp (403) – MÃ MH: 464073 – Nhóm: 01, 02 - NGÀNH KẾ TOÁN Sinh viên xem danh sách tại đây Nhóm trưởng nhận hồ sơ GVHD lúc 18g00-17g30, ngày 19/10/2018 tại Văn phòng Khoa  
Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp ĐH Tài chính Ngân hàng – MÃ MH: FIN529 - LỚP BỔ SUNG 12 - NGÀNH T Sinh viên xem danh sách tại đây Nhóm trưởng nhận hồ sơ GVHD lúc 18g00 - 19g30, thứ 6 - ngày 19/10/2018 tại Văn phòng Khoa  
Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp ĐH Kế toán – MÃ MH: ACC520 - LỚP BỔ SUNG 12 - NGÀNH KẾ TOÁN _HK1_ Sinh viên xem danh sách tại đây Nhóm Trưởng nhận hồ sơ GVHD lúc 18g00 - 19g30, thứ 6 - ngày 19/10/2018 tại Văn phòng Khoa  
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp HK1_2018-2019_Mã MH:464073 và Mã MH:464074 (có phòng hướng dẫn) Sinh viên xem kỹ kê hoạch thực tập tốt nghiệp  HK1_2018-2019_ Mã MH:464073 và Mã MH:464074
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp HK1_2018-2019_Mã MH:ACC520 và Mã MH:FIN529 (có phòng hướng dẫn) Sinh viên xem kỹ ke hoạch thực tập tốt nghiệp HK1_2018-2019_Mã MH:ACC520 và Mã MH:FIN529
Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp khóa 2014 Đại học, 15 Cao đẳng - Sinh viên tra khóa 14 đại học, 15 cao đẳng ngành Kế toán, Tài chính Ngân hàng tra cứu kết quả xét tốt nghiệp tại đây - Mọi thông tin thắc mắc liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo - Khảo thí trước ngày 08/9/2018.  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC