SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK1 2019-2020 Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK1 2019-2020 các lớp. VPK thông báo buổi hướng dẫn qui trình làm báo thực tập TN cho sinh viên khoa KT: Thời gian buổi hướng dẫn: vào lúc 18h00 thứ năm ngày 19/09/2020 Địa điểm :...
HƯỚNG DẪN PD3 LỚP VJIT HK2 2018-2019 KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ DỰ ÁN 3- KHÓA 2015 VJIT NĂM HỌC 2018 – 2019 Mã MH:  JACC520 - Thực tập tốt nghiệp ĐH Kế toán Mã MH:  JFIN529 - Thực tập tốt nghiệp ĐH Tài chính - Ngân hàng Mã...
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2_ NĂM HỌC 2018 – 2019 LỚP TỐI Sinh viên xem chi tiết Kế hoạch tại file đính kèm Sinh viên tra cứu thông tin giảng viên hướng dẫn tại đây https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25
Danh sách phân công GVHD Thực tập tốt nghiệp khóa 2015 ĐH - Ngành Kế toán, Ngành Tài chính - Ngân hà Sinh viên xem danh sách tại đây Sinh viên không có tên trong danh sách liên hệ VPK từ ngày 08/1/2019 đến 10/01/2019. - Nhóm trưởng nhận hồ sơ gửi Gv hướng dẫn lúc 8h00 -> 16h30 ngày 10/01/2019 tại VPK KT-TC-NH....
Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp (402) – MÃ MH: 464074 – Nhóm: 01, 02 - NGÀNH TC - NH Sinh viên xem danh sách tại đây Nhóm trưởng nhận hồ sơ GVHD lúc 18g00-17g30, ngày 19/10/2018 tại Văn phòng Khoa  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC