SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2_ NĂM HỌC 2018 – 2019 LỚP TỐI Sinh viên xem chi tiết Kế hoạch tại file đính kèm
Danh sách phân công GVHD Thực tập tốt nghiệp khóa 2015 ĐH - Ngành Kế toán, Ngành Tài chính - Ngân hà Sinh viên xem danh sách tại đây Sinh viên không có tên trong danh sách liên hệ VPK từ ngày 08/1/2019 đến 10/01/2019. - Nhóm trưởng nhận hồ sơ gửi Gv hướng dẫn lúc 8h00 -> 16h30 ngày 10/01/2019 tại VPK KT-TC-NH....
Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp (402) – MÃ MH: 464074 – Nhóm: 01, 02 - NGÀNH TC - NH Sinh viên xem danh sách tại đây Nhóm trưởng nhận hồ sơ GVHD lúc 18g00-17g30, ngày 19/10/2018 tại Văn phòng Khoa  
Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp (403) – MÃ MH: 464073 – Nhóm: 01, 02 - NGÀNH KẾ TOÁN Sinh viên xem danh sách tại đây Nhóm trưởng nhận hồ sơ GVHD lúc 18g00-17g30, ngày 19/10/2018 tại Văn phòng Khoa  
Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp ĐH Tài chính Ngân hàng – MÃ MH: FIN529 - LỚP BỔ SUNG 12 - NGÀNH T Sinh viên xem danh sách tại đây Nhóm trưởng nhận hồ sơ GVHD lúc 18g00 - 19g30, thứ 6 - ngày 19/10/2018 tại Văn phòng Khoa  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC