SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Thông báo về điều kiện xét Khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 Đại học năm học 2017-2018 THÔNG BÁO Về việc xét điều kiện sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp của khóa 14 đại học   Theo kế hoạch tốt nghiệp của khóa 2014 đại học và căn cứ vào tính chất đặc thù của Khoa. Nay Khoa Kế toán – Tài chính –...
Danh sách phân GVHD thực tập Tốt nghiệp lớp theo yêu cầu HK1_2017-2018 Sinh viên xem danh sách GVHD tại đây http://sinhvien.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuGVHD
HƯỚNG DẪN & KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK1 2017-2018 Sinh viên xem hướng dẫn viết đồ án & kế hoạch chi tiết (file đính kèm). Lịch gặp giảng viên hướng dẫn đồ án, sinh viên xem trong thời khoá biểu cá nhân trong tuần thứ hai của năm học để biết phòng và thời gian gặp...
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 8-2017 ra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệpSinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên...
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TN_403_T1 VÀ TN_402_T1 (Lớp theo yêu cầu) HK1-NĂM HỌC 2017 Sinh viên đã đăng ký mở lớp theo yêu cầu môn thực tập tốt nghiệp xem chi tiết file đính kèm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC