THÔNG BÁO MỚI
Thông báo về việc tuyển dụng của Công ty CP TV Thuế và DV Kế Toán Đỉnh Cao Xem chi tiết: https://www.hutech.edu.vn/qhdn/index.php/vieclam/thongtinchitiet/710663972/Thuc-tap-kiem-toan---Cong-ty-CP-TV-Thue-va-DV-Ke-Toan-Dinh-Cao
THÔNG BÁO CHIÊU SINH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHÓA 3 “CHỨNG CHỈ THỰC HÀNH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP” THÔNG BÁO CHIÊU SINH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHÓA 3 “CHỨNG CHỈ THỰC HÀNH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP”   BẠN ĐANG MUỐN NÂNG CAO KIẾN THỨC THỰC TẾ VỀ KIỂM TOÁN ? BẠN KHÔNG BIẾT Ở ĐÂU ĐÀO TẠO THỰC TẾ VỀ KIỂM TOÁN?   Mọi...
Danh sách sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 ĐH_NH 2017-2018 - Sinh viên xem danh sách tại đây - Sinh viên xem danh sách GVHD thực tập Tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp vào ngày 30/02/2018 tại trang web Khoa --> Sinh viên --> Thông tin tốt nghiệp.  
Danh sách sinh viên Thực tập tốt nghiệp khóa 2014 ĐH_đợt 1 (Có nộp đơn tại VPK) - Sinh viên xem danh sách tại đây; - Sinh viên liên hệ VPK ký tên đăng ký hướng đề tài thực tập Tốt nghiệp từ ngày 09/01 đến ngày 12/01/2018  
Thông báo về việc Bộ môn hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 2015 CĐ NH 2017-2018 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   TP. Hồ Chí...
TB tham gia cuộc thi "Rookie-Marketing of the Year 2017" Các bạn sinh viên quan tâm xem chi tiết nội dung file đính kèm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC