THÔNG BÁO MỚI
HỘI THẢO “SỰ NGHIỆP TRONG NGÀNH KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH HƯỚNG ĐI NÀO CHO BẠN?” HỘI THẢO “SỰ NGHIỆP TRONG NGÀNH KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH HƯỚNG ĐI NÀO CHO BẠN?” VÀ CUỘC THI HỌC BỔNG “ƯƠM MẦM TÀI NĂNG SINH VIÊN HUTECH 2018” Hiện nay ngành Kế toán – Kiểm toán đang là ngành học luôn được quan...
Sinh viên HUTECH sẽ đánh giá rèn luyện học kì I từ giữa tháng 12/2018 ừ ngày 17/12/2018-10/01/2019, hoạt động đánh giá rèn luyện học kì I năm học 2018-2019 của sinh viên HUTECH sẽ chính thức khởi động. Ban cán sự các lớp hãy nhớ thường xuyên nhắc nhở các thành viên lớp mình kiểm tra tài...
THÔNG BÁO V/v học môn Hệ thống thông tin ngân hàng tại Sacombank THÔNG BÁO V/v học môn Hệ thống thông tin ngân hàng tại Sacombank Theo Kế hoạch về hợp tác Đào tạo với ngân hàng Sacombank môn Hệ thống thông tin ngân hàng đã được BGH phê duyệt, và sau khi Khoa làm...
Dánh sách đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải Cấp Khoa năm học 2017-2018 STT GIẢI THƯỞNG TÊN ĐỀ TÀI TÊN SINH VIÊN GVHD Lĩnh vực khoa học và công nghệ 1 NHẤT Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế toán quản trị chi phí...
TB V/v Phát bằng tốt nghiệp ngày 15/12/2018 THÔNG BÁO V/v Phát bằng tốt nghiệp ngày  15/12/2018 Căn cứ kế hoạch nhà trường về việc phát bằng tốt nghiệp ngày 15/12/2018 Khoa thông báo đến sinh viên được công nhận tốt nghiệp vào sáng thứ bảy...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC