THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO V/v Phát bằng tốt nghiệp ngày 08/06/2019 Căn cứ kế hoạch nhà trường về việc phát bằng tốt nghiệp ngày 08/06/2019 Khoa thông báo đến sinh viên được công nhận tốt nghiệp vào sáng thứ bảy 08/06/2019 (cho sinh viên bậc ĐH và CĐ  các khoá được xét tốt...
KH đồ án môn học các lớp HK hè 2018-2019 lớp ngày & tối Sinh viên xem chi tiết kế hoạch Đồ án môn học các lớp học kỳ hè 2018-2019 file đính kèm - Lịch học đồ án sẽ được up lên portal từng sinh viên, sinh viên theo dõi trong portal cá nhân trong tuần 40 ( 03/6->09/06/2019)
Thông báo nộp online chứng chỉ điều kiện tin học-ngoại ngữ đối với sinh viên ĐH, CĐ chính qui Sinh viên nộp online  các chứng chỉ từ ngày 20/05/2019 đến ngày 02/06/2019. Lưu ý: sinh viên nộp chứng chỉ sau khoảng thời gian nêu trên, sẽ phải nộp chứng chỉ trong đợ gia hạn theo thông báo của Phòng ĐT-KT và...
HƯỚNG DẪN PD3 LỚP VJIT HK2 2018-2019 KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ DỰ ÁN 3- KHÓA 2015 VJIT NĂM HỌC 2018 – 2019 Mã MH:  JACC520 - Thực tập tốt nghiệp ĐH Kế toán Mã MH:  JFIN529 - Thực tập tốt nghiệp ĐH Tài chính - Ngân hàng Mã...
Thông tin tuyển dụng nhân viên kế toán Các bạn sinh viên quan tâm, xem chi tiết file đính kèm
DANH SÁCH GVHD MÔN THIẾT KẾ DỰ ÁN 3 & TTTN KHÓA 2015 VJIT SINH VIÊN TRA CỨU GVHD THEO ĐƯỜNG LINK DƯỚI:  https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25 NHÓM TRƯỞNG NHẬN DANH HỒ SƠ TẠI VPK KẾ TOÁN VÀO LÚC:  8H00 THỨ SÁU...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA NGÀY HỘI VIỆC LÀM KHỐI KINH TẾ HUTECH 2019 Ngày hội việc làm khối kinh tế Hutech 2019 quy tụ gồm 15 doanh nghiệp, gồm nhiều lĩnh vực như Ngân hàng, Chứng khoán, bất động sản, SXKD và TMDV với hơn 2000 vị trí tuyển dụng/thực tập dành cho sinh viên năm thứ...
Thông báo Về việc các ngày nghỉ lễ trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 THÔNG BÁO Về việc các ngày nghỉ lễ trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với Học viên cao học – Sinh viên Căn cứ biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo về việc các ngày...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC