THÔNG BÁO MỚI
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2_ NĂM HỌC 2018 – 2019 LỚP TỐI Sinh viên xem chi tiết Kế hoạch tại file đính kèm Sinh viên tra cứu thông tin giảng viên hướng dẫn tại đây https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25
TB V/v sinh hoạt chuyền đề tháng 3/2019 “Chia sẻ về phương pháp quản lý vốn trong đầu tư chứng khoán THÔNG BÁO V/v Tổ chức sinh hoạt chuyền đề tháng 3/2019 “Chia sẻ về phương pháp quản lý vốn trong đầu tư chứng khoán”   I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA: - Nhằm tạo hoạt động, sân chơi bổ ích, môi trường năng động,...
TB V/v Tổ chức cuộc thi “Bản lĩnh nhà đầu tư tài chính trẻ Hutech 2019”    TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CÂU LẠC BỘ HỌC THUẬT AFB         TP. Hồ Chí Minh, ngày  07 tháng...
THÔNG BÁO V/v Viết bài tham dự Hội nghị Khoa học sinh viên năm 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN –TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    TP. Hồ Chí Minh, ngày...
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ LẦN 2 CỦA CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH (AEB) SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ LẦN 2 CỦA CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH (AEB) KHOA KT-TC-NH: SÔI NỔI VỚI “PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC GIÚP CẢI THIỆN CÁCH HỌC TIẾNG ANH” Trong xu thế hội nhập, Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ chung của toàn cầu...
Transviet Group tuyển thực tập sinh cho vị trí Kế toán Hiện tại, Transviet Group đang có nhu cầu tuyển thực tập sinh cho vị trí Kế toán (file đính kèm). các bạn sinh viên đang có nhu cầu tìm nơi thực tậpxem chi tiết file đính kèm
HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP VJIT KHÓA 2015 Các bạn sinh viên xem chi tiết file đính kèm
TB hướng dẫn qui trình thực tập tốt nghiệp & thiết kế dự án 3- khóa 2015 VJIT  V/v Bộ môn hướng dẫn qui trình thực tập tốt nghiệp & thiết  kế dự án 3- khóa 2015 VJIT HK2 NĂM HỌC 2018 – 2019    Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp khóa 2015 VJIT tổ chức buổi hướng dẫn qui...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC