THÔNG BÁO MỚI
Thông tin tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Hợp Luật Công ty TNHH Hợp Luật được thành lập 20 / 11 / 2011, có trụ sở tại 85 Trần Minh Quyền, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, họat động chính trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, đầu tư và tư vấn thuế - kế toán....
TB V/v Phát bằng tốt nghiệp ngày 09/06/2018 THÔNG BÁO V/v Phát bằng tốt nghiệp ngày  09/06/2018 Căn cứ kế hoạch nhà trường về việc phát bằng tốt nghiệp ngày 09/06/2018  Khoa thông báo đến sinh viên được công nhận tốt nghiệp vào sáng thứ bảy...
Thông tin tuyển dụng Ngân hàng NAM Á   THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ   Nhằm bổ sung nhân sự cho kế hoạch phát triển kinh doanh 2018, hiện nay Nam Á Bank đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại nhiều vị trí với các hình thức như sau: Hình...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN GIA CÁT   GIA CÁT là công ty chuyên nghiệp về Kiểm toán, Kế toán, Tư vấn thuế, Tư vấn Tài chính và Tư vấn Đầu tư với hơn 18 năm kinh nghiệm....
Danh sách GVHD thực tập tốt nghiệp khóa 15 Cao đẳng năm học 2017-2018 - Sinh viên xem danh sách tại đây - Sinh viên xem kỹ kế hoạch thực tập tốt nghiệp để thực hiện đúng tiến độ.  
Danh sách GVHD thực tập tốt nghiệp khóa 2014 ĐH_ đợt 2_NH 2017-2018 - Sinh viên xem danh sách GVHD tại đây - Sinh viên xem kỹ kế hoạch thực tập tốt nghiệp file đính kèm.  
TB V/v cập nhật thông tin cá nhân đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - K. 2016; 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 831/TB-ĐKC TP. Hồ Chí...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC