THÔNG BÁO MỚI
Thông báo V/v tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 15/09/2018 Căn cứ kế hoạch nhà trường về việc phát bằng tốt nghiệp ngày 15/09/2018   Khoa thông báo đến sinh viên được công nhận tốt nghiệp vào sáng thứ bảy 15/09/2018 (cho sinh viên bậc ĐH và CĐ  các khoá được xét...
Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 ĐH_NH 2017-2018 - Sinh viên danh sách bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 ĐH:  Tại đây - Sinh viên xem kỹ thông báo về việc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp file đính kèm. - Sinh viên xem hội đồng bảo vệ và phòng bảo vệ (cột...
Thông báo về việc nộp và chấm Khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 đại học năm học 2017-2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     TP. Hồ Chí...
Thông báo về việc phát tài liệu Học kỳ hè năm học 2017-2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --o0o--  ...
Kế hoạch & hướng dẫn đồ án môn học HK hè 2017-2018 TT Tuần (ngày ..) Lớp/khoá Nội dung công việc Thực hiện 1 Tuần 46  (16/07 ->  22/07/2018) ĐA HK HÈ Giảng viên hướng dẫn sinh viên theo TKB công bố...
KẾ HOẠCH TTTN HK HÈ_ NĂM HỌC 2017 – 2018 LỚP 16HKKT02; 16HKTC03, 04 TT Nội dung Thời gian Ghi chú 1 -Sinh viên liên hệ tại VPK, Khoa cấp giấy giới thiệu theo mẫu qui định. -Triển khai tài liệu hướng dẫn SV thực tập (website Khoa à mục văn...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC